Lyssna på sidan Lyssna

Snabbt agerande efter att oegentligheter upptäckts

Publicerad:

I en rapport redovisar Sävsjö kommuns revisorer oegentligheter inom serviceförvaltningen som rör privat användande av kommunens maskiner och schaktmassor åren 2018-2019.

Revisionen skriver i rapporten att man är nöjd med de åtgärderna som vidtagits sedan händelserna uppmärksammades. Redan förra året, innan rapporten blev klar, vidtog förvaltningsledningen åtgärder som ska förhindra att det upprepas.

Det var efter att medborgare i kommunen hade kontaktat kommunrevisorerna som ärendet aktualiserades. Schaktmassor från utförda arbeten på gatuenheten hade transporterats till privata skogsfastigheter. Utöver det ska kommunens hjullastare ha använts privat utanför arbetstid.

Revisorerna har genomfört flera intervjuer. Det har då framkommit brister i den interna kontrollen. Man pekar också på de kulturella brister som funnits inom verksamheten över tid. Detta har nu åtgärdats.

– Vi välkomnar revisorernas rapport och ser den som ett stöd i vårt förbättringsarbete. Det har inte funnits någon avsikt från medarbetaren att skada kommunen eller gynna sig själv. Medarbetaren har velat agera rationellt när massorna hindrat arbetet och inte reflekterat över rätt och fel. Genom att ändra arbetssätt, öka informationen och förstärka vissa riktlinjer och värderingar är det min bedömning att vi kan undvika att liknande händelser sker i framtiden, säger Erika Tor Rundblad, förvaltningschef på serviceförvaltningen.

Kommunens högsta ledning på både tjänstemannanivå och politisk nivå har informerats. Även personalorganet har tagit del av informationen.

Samtliga inblandade, inklusive revisionen, uppges var nöjda med de åtgärder som vidtagits. Rapporten och ett yttrande från förvaltningsledningen blir ärenden vid ett kommande kommunstyrelsesammanträde. Medarbetaren kommer inte bli föremål för någon arbetsrättslig åtgärd men händelsen blir ett varnande exempel.

Läs kommunrevisionens rapport "Granskning av oegentligheter och kulturpåverkan inom serviceförvaltningen"

Kontakt

Erika Tor Rundblad, förvaltningschef
0382-152 51, erika.rundblad@savsjo.se

Pierre Klasson, kommunikationschef
0382-151 03, pierre.klasson@savsjo.se