Lyssna på sidan Lyssna

"Vi får väl plats, både odlingen och jag?"

Publicerad:

Mellan 20 juni och 20 september har du möjlighet att tycka till om hur Sävsjö ska utvecklas i framtiden. Hur vi ska använda vår jord- och skogsbruksmark i kommunen är ett av ämnena.

Hur ska vi använda vår jordbruksmark? Ska vi bygga eller odla? I översiktsplanen kan du läsa om kommunens vilja när det gäller framtidens jord- och skogsbruk – tycker du likadant?

Mellan 20 juni och 20 september har du chansen att vara med och påverka utvecklingen av Sävsjö kommun, när översiktsplanen är ute på samråd. Vi ser fram emot att få veta vad du tycker!

Översiktsplanen är digital. På kommunens bibliotek och i kommunalhusets reception finns kortversioner utskrivna.

Det finns flera sätt att tycka till.

  • Fyll i synpunktsformuläret på webbplatsen. Du hittar översiktsplanen här: savsjo.se/översiktsplan
  • Skicka mejl till sambygg@savsjo.se, skriv översiktsplan i ämnesraden
  • Skriv dina synpunkter på den synpunktslapp som finns på kommunens bibliotek och i kommunalhusets reception och lämna den till personalen.
  • Skicka brev till Sävsjö kommun, Djurgårdsgatan 1, 576 80 Sävsjö, märk kuvertet översiktsplan

Synpunkterna sammanställer vi i en samrådsredogörelse som du kan ta del av efter samrådets slut.

Med början i augusti kommer vi att anordna samrådsmöten i alla orter i kommunen. Då har du möjlighet att träffa kommunens representanter och ta del av och diskutera planförslaget. Samrådsmötena annonseras i god tid i kommunens olika kanaler.

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument. Den beskriver hur vi ska använda, utveckla och bevara kommunens mark- och vattenområden i framtiden. Utgångspunkten i arbetet med översiktsplanen är den utvecklingsstrategi som tagits fram av kommunen, med visionen om att Sävsjö kommun ska vara Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun.

Efter samrådet kommer nästa steg i översiktsplanarbetet – granskningsfasen - som planeras till hösten/vintern 2022. Det är sedan kommunfullmäktige som beslutar hur den färdiga översiktsplanen ska se ut. Det politiska beslutet planeras våren 2023.