Lyssna på sidan Lyssna

Det finns ännu tid att lämna synpunkter på översiktsplanen

Publicerad:

Det är en knapp vecka kvar av samrådstiden för att ge dina synpunkter på Sävsjö kommuns översiktsplan. Passa på, vi vill veta vad du tycker!

20 september är sista dagen att lämna synpunkter på Sävsjös översiktsplan. Ta chansen att påverka utvecklingen av Sävsjö du också!

Här hittar du översiktsplanen.

Så här kan du lämna synpunkter

  • Fyll i synpunktsformuläret på webbplatsen. Du hittar översiktsplanen här: savsjo.se/översiktsplan
  • Skicka mejl till sambygg@savsjo.se, skriv översiktsplan i ämnesraden
  • Skriv dina synpunkter på den synpunktslapp som finns på kommunens bibliotek och i kommunalhusets reception och lämna den till personalen.
  • Skicka brev till Sävsjö kommun, Djurgårdsgatan 1, 576 80 Sävsjö, märk kuvertet översiktsplan

Samrådstiden för översiktsplanen är mellan 20 maj och 20 september. Under den tiden är det möjligt att lämna synpunkter. Vi har också genomfört sju samrådsmöten i de olika tätorterna. Då har vi diskuterat en rad olika samhällsfrågor som engagerar Sävsjö kommuns invånare. Vi vill tacka för det stora engagemang som varit och de synpunkter som kommit in så här långt.

Vad händer efter 20 september?

Vi kommer att sammanställa alla synpunkter i den så kallade samrådsredogörelsen. Vi kommer också att svara på alla synpunkter och redovisa vilka synpunkter som vi skickar vidare till berörd förvaltning.

Efter samrådet kommer nästa steg i översiktsplanarbetet – granskningsfasen - som planeras till hösten/vintern 2022. Det är sedan kommunfullmäktige som beslutar hur den färdiga översiktsplanen ska se ut. Det politiska beslutet planeras våren 2023.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument. Den beskriver hur vi ska använda, utveckla och bevara kommunens mark- och vattenområden i framtiden. Utgångspunkten i arbetet med översiktsplanen är den utvecklingsstrategi som tagits fram av kommunen, med visionen om att Sävsjö kommun ska vara Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun.