Lyssna på sidan Lyssna
Karta över Sävsjö kommun med gula punkter för de olika orter där dialogen hållits.

Dags för landsbygdsdialog i Hylletofta

Publicerad:

Tisdagen den 4 oktober bjuds allmänheten in till landsbygdsdialog i Hylletofta sockengård. Syftet med dialogmötet är att fånga upp de frågor och idéer som kommuninvånarna har om landsbygdens utveckling.

Efter ett initiativ från kommunstyrelsen genomförde Sävsjö kommun två landsbygdsdialoger i Hjälmsbodarna och Kännestubba bygdegård i början av mars 2020. Det tredje dialogmötet, som var planerat till Hylletofta veckan därefter, fick ställas in med kort varsel då nya nationella restriktioner infördes för att förhindra sprindingen av covid-19.

Nu är planeringen klar för att genomföra den utlovade landsbygdsdialogen i Hylletofta. Den 4 oktober klockan 18.00 till 21.30 bjuds allmänheten in till dialogmöte i Hylletofta sockengård. På plats denna kväll finns ledande politiker i kommunstyrelsen och utvalda tjänstepersoner med ansvar för bland annat utvecklings- och landsbygdsfrågor.

Under kvällen blir det tid för samtal och workshops under ordnade former. Det blir även ett informationspass som bland annat berör de möjligheter som finns för att få ekonomiskt stöd för att utveckla landsbygden, exempelvis genom kommunens uppmärksammade satsning på orts- och byautveckling. På plats denna kväll finns även en representant från Leader Linné Småland Länk till annan webbplats. som berättar om den nya programperioden och de möjligheter den erbjuder för landsbygden kommande år.

Mötet är öppet för alla som är intresserade av att utveckla landsbygden i vår kommun. Det krävs ingen föranmälan.

Välkommen!

Program:

  • 18.00 Välkomstmingel och matig fika
  • 18.30 Information om krisberedskap, orts- och byautveckling, översiktsplan och Leader Linne Småland med mera.
  • 19.00 Dialog och workshops i mindre grupper ledda av politiker.
  • 20.00 Summering och samtal om resultatet
  • 21.00 Slutord från kommunstyrelsens ordförande