Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 27 september

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde den 27 september diskuterades bland annat boende för äldre, offentlig konst och täktverksamheten på Röde mosse

Boenden för äldre

Riksbyggen och Arkadia Bostäder kommer att tillsammans med Sävsjö kommun skapa bra boenden för äldre efter ett beslut i kommunstyrelsen i Sävsjö.

På den tidigare idrottsplatsen Sturevallen i Sävsjö har det byggts nya hyreslägenheter. Riksbyggen och Arkadia Bostäder AB kommer nu att reservera ett antal av lägenheterna de byggt till äldre hyresgäster. Dessa lägenheter kommer få hiss, mer förrådsutrymmen och erbjudas till ett rabatterat pris under de första åren.

Sävsjö kommun kommer som motprestation hyra en lägenhet som kan fungera som gemensamhetslokal och erbjuda en bovärd på området. Det har under lång tid funnits en efterfrågan för fler boenden som är anpassade för äldre. Genom samarbetet med den privata marknaden kan kommunen nu erbjuda ett upplägg som blir ekonomiskt fördelaktig, tryggt och främjar gemenskap med andra. Om detta försök faller väl ut är förhoppningen att kunna göra liknande överenskommelser i övriga tätorter i kommunen.

Delårsrapport

Ett utkast till delårsrapport redovisades för kommunstyrelsen. Prognosen för kommunens ekonomiska resultat för innevarande år är mycket gott. Det finns dock en hel del osäkerhet avseende ekonomin för kommande år och finns, inom bland annat socialnämnden, områden där det är obalans i ekonomin. En genomlysning av socialnämndens kostnader i jämförelse med andra kommuner kommer redovisas under hösten. Sammantaget har Sävsjö kommun ett bra utgångsläge för kommande utmaningar!

Offentlig konst och Röde mosse

Ett förslag på riktlinjer för inköp av mer offentlig konst fick kommunstyrelsens gillande och går nu vidare till fullmäktige. Ett förslag till överklagande av täktverksamhet på Röde Mosse i Stockaryd redovisades och kommer föreläggas nästa kommunstyrelse för beslut.

Övriga ärenden

I övrigt beslutades bland annat om svar på medborgarförslag som innebär hastighetssänkande åtgärder vid Trävaruvägen i Vrigstad och om ett nytt reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnd som vi har på Höglandet.

Du kan läsa mötesanteckningarna från sammanträdet här. Pdf, 89.8 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02