Lyssna på sidan Lyssna

Säkrare trafikmiljö vid Hägneskolan

Publicerad:

Trafikskylt varning för barn

Nu blir det en säkrare skolväg för Hägneskolans elever. I början av oktober startar arbetet med flera åtgärder för en bättre trafiksituation. Vi ber om förståelse för stöket och hoppas att vi kan hjälpas åt, för att underlätta arbetet under byggtiden.

Nu gör vi trafiksituationen säkrare vid Hägneskolan. Detta innebär att det kommer bli en del stök medan vi bygger om och vi hoppas att du har förståelse för detta och att vi tillsammans hittar lösningar som gör morgon- och eftermiddagsrutinen, med lämning och hämtning av barn, så bra som möjligt under den här perioden. Ombyggnationen pågår från och med början av oktober och fyra veckor framåt. Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet på Rönnbärsvägen. Periodvis kommer gatan att vara avstängd för genomfartstrafik.

Samverkan har skett med olika aktörer som föräldraråd, boende i området, skolan med flera.

Trafiksituationen vid Hägneskolan har brister. Det är trångt när bilburna föräldrar lämnar och hämtar elever och därmed trängs med skolskjutsar. Nu gör vi åtgärder, så att barnen får en säkrare skolväg och den som kör bil och skolbuss får mer plats och tydliga hänvisningar. Vi vill också sänka hastigheten genom att göra en förhöjd korsning, så det blir ännu tryggare. Bättre både för elever, personal, föräldrar och skolskjutsförare!

Detta kommer att hända

 • I korsningen Rönnbärsvägen och Östra Esplanaden kommer vi att höja gatunivån för att sänka hastigheten.
 • Vi bygger busshållplats i anslutning till Hägneskolan, med placering vid sidan om gång- och cykelväg för att undvika konflikt mellan cyklister/fotgängare och de som väntar på skolskjutsen.
 • Vi bygger en ny parkering med cirka 10 platser, öster om Hägneskolan, i hörnet där Östra Esplanaden möter Rönnbärsvägen. Här kommer det att finnas av- och påstigningsplats för elever som inte behöver följas till skolan.
 • Vi målar upp en ny gång- och cykelväg från anslutande gc-väg från Smultronstigen.
 • Vi målar upp en gång- och cykelväg från korsningen Östra Esplanaden upp till korsningen Blåbärsvägen.
 • Det blir en ny cykelparkering vid Hägneskolan.

Vårt åtagande

 • Vi bygger så effektivt vi kan, så vi håller tidplanen.
 • Vi ser till att arbetsområdet är säkert så att elever och andra tryggt kan passera trots stora maskiner och grävarbeten.
 • Åtgärderna ger en mycket säkrare trafikmiljö för alla som transporterar sig till, från och runt Hägneskolan.

Du kan underlätta genom att

 • Låta bli att ta bilen till skolan under byggtiden.
 • Om du ändå behöver skjutsa/följa ditt barn – välj att parkera en bit ifrån skolan och promenera sista biten.
 • Det finns parkeringsplatser vid förskolan Ripan, där du kan parkera en kortare tid.

Ombyggnationen av trafiklösningen vid Hägneskolan är en följd av den trafikutredning som kommunen gjorde 2018. I denna gjordes en omfattande analys och åtgärdsförslag. Vi är glada att äntligen kunna genomföra detta och få en säker trafikmiljö.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Tomas Lundin, Sävsjö kommun, telefon 0382-152 48.