Lyssna på sidan Lyssna
Ordförandeklubba på ett träbord.

Kommunfullmäktige sammanträder ikväll den 10 oktober

Publicerad:

Kommunfullmäktige sammanträder den 10 oktober klockan 18.30 i Kulturhuset i Sävsjö. Du kan följa sammanträdet på vår webb-TV.

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Anmälan av motioner och medborgarförslag
 5. Valärenden
 6. Informationsärenden
 7. Svar på medborgarförslag om förbättring av motionsspåret vid Trävaruvägen i Vrigstad
 8. Svar på medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder vid Trävaruvägen i Vrigstad
 9. Höglandets överförmyndarnämnd, samverkansavtal och reglemente
 10. Riktlinjer - offentlig konst i Sävsjö kommun
 11. Delårsrapport 2022-08-31

Du kan följa sammanträdet på vår webb-TV.