Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 11 oktober

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen diskuterades bland annat frågan om att minska energiförbrukningen. På agendan stod också kostnadsberäkningar för renovering av Ringgården i Sävsjö.

Arbete för att spara el

Inom Sävsjö kommun pågår ett arbete i en energigrupp. Uppdraget är att dra ner användning av energi och förebygga och hantera effekter av om det blir nödvändigt någon tid att stänga ner elanvändning. Kommunstyrelsen fick information om energigruppens arbete och önskar få kontinuerlig information om hur arbetet fortsätter. Till kommande sammanträde ska det ges förslag på lämpliga besparingar inom el, fordonsbränslen och fastigheter.
– Val av att genomföra besparingar ska ske varsamt och på sådant sätt att det inte får onödiga negativa effekter, säger kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson.

Överklagan av tillstånd för täktverksamhet på Röde mosse

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson förslag till överklagande av tillstånd till täktverksamhet på Röde Mosse, Stockaryd.
– Miljöprövningsdelelgationens beslut om täktverksamhet på Rödemosse har skapat oro i Stockarydsbygden. En täktverksamhet drabbar friluftslivet, Stockarydsterminalens utbyggnadsmöjligheter, förstör för närboende och tar bort ett viktigt vattenmagasin, menar Stefan Gustafsson.

Kostnadsberäkning för renovering av Ringgården

Kommunstyrelsen gavs information om de kostnadsberäkningar som finns för renovering av det särskilda boendet Ringgården i Sävsjö. Kommunstyrelsen var helt enig i att upphandling kan ske utifrån de underlag som finns och att genomförandet av investeringen ska fortsätta enligt gjord planering.
– Även om kostnadsläget för investeringar är högre än på länge är det angeläget att Sävsjö kommun fortsätter att genomföra viktiga investeringar. Vi behöver komma igång med renoveringen av Ringgården för att detta särskilda boende behövs och förväntan på genomförandet är stor. Detta investeringsprojekt behövs också i ett läge där byggkonjunkturen ser ut att bromsa in, säger Stefan Gustafsson.

Läs alla beslut i länkat dokument. Pdf, 103.9 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02