Lyssna på sidan Lyssna

Elda säkert i din eldstad

Publicerad:

kamin med eld

Dyra elpriser får många att vilja komplettera uppvärmningen med att elda i sina eldstäder. Det är viktigt att du använder din eldstad så som den är avsedd att användas för att minska risken för brand.

Elda säkert och gör rätt

Att elda i kamin eller öppen spis är både mysigt, varmt och energisparande. Men det finns en del saker att tänka på när du eldar med ved i din eldstad. Här följer några råd:

 • Elda alltid med torr ved som lagrats torrt och luftigt i minst ett år.
 • Elda med god lufttillförsel och tillräckligt drag i skorstenen.
 • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
 • Följ alltid eldningsinstruktionen för just din eldstad. Många lokaleldstäder rymmer egentligen mer ved än vad skorstenen tål. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i rökkanalen och på omgivande brännbart material.
 • Saknar du eldningsinstruktionerna är en god tumregel att aldrig elda mer än tre kilo ved per timme i din lokaleldstad och inte längre än tre till fyra timmar. Låt alltid eldstaden vila lika länge som du eldat i den innan du börjar elda igen.
 • Elda med rätt bränsle. Använd torr ved. Målat eller behandlat virke är olämpligt som bränsle, då det kan ge ifrån sig giftiga utsläpp och skapa tjärbeläggningar som kan leda till så kallad soteld.
 • Regelbunden sotning och brandskyddskontroll av din eldstad är viktigt. Vill du elda mer än tidigare eller har satt in en ny eldstad är det viktigt att du kontaktar kommunens sotningsentreprenör(länk till annan webbplats), Länk till annan webbplats. mejl: info@savsjosot.se 
 • Vill du skaffa en ny kamin ska du även kontakta kommunen.
 • Förvara askan i ett plåtkärl med tätt lock och förvara kärlet på obrännbart underlag.Rester av glöd kan finnas kvar i askan i flera dygn efteråt.
 • Skaffa brandvarnare och brandsläckare!
 • Tänk på att elda rätt, så att dina grannar inte störs av röken. Det handlar både om att elda med rätt bränsle, men också om hur ofta du eldar. Frågor om ditt eget eller andras eldande är du välkommen att ställa till kommunen.

Mer information om eldning

Fler råd och tips om hur du eldar säkert finns här (länkar till andra webbplatser):

Höglandets räddningstjänstförbund – tips och råd Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket – vedeldning Länk till annan webbplats.

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – brandsäkerhet vid eldstäder Länk till annan webbplats.