Lyssna på sidan Lyssna

Nu är kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens ordförande valda

Publicerad:

Kommunfullmäktiges presidium till och med 14 oktober 2026, Susanne Sjögren, Stefan Gustafsson och Pelle Sparw. I mitten Therese Petersson, ny ordförande i kommunfullmäktige.

I mitten Therese Petersson, ny ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 januari, tillsammans med kommunfullmäktiges nya presidium. Från vänster Susanne Sjögren, Stefan Gustafsson och Pelle Sparw.

I går, måndagen den 31 oktober, höll kommunfullmäktige sitt första sammanträde för den nya mandatperioden. Under mötet valdes presidium, ordförande i kommunstyrelsen och ledamöter i valberedningen.

Sammanträdet leddes av Stefan Gustafsson (KD) i egenskap av ålderspresident.

Val av presidium

Fullmäktige beslutade enligt förslag och valde Stefan Gustafsson (KD), till kommunfullmäktiges ordförande. Till förste vice ordförande valdes Susanne Sjögren (S) och till andre vice ordförande valdes Pelle Sparw (M).

Val av ordförande i kommunstyrelsen

Till ny ordförande i kommunstyrelsen åren 2023 till 2026 valdes Therese Petersson (KD).

Val av valberedning och ordförande och vice ordförande i valberedningen

Kommunfullmäktige beslutade att välja Erika Mallander Karlsson (KD), Kerstin Hvirf (S), Conny Karlsson (C), Carl-Johan Gustafsson (M) och Kjell Lundqvist (SD) som ledamöter i valbredningen.

Som ersättare valdes Anna-Karin Yngvesson (KD), Göran Häll (S), Christer Sandström (C), Patrik Fransson (M) och Nicklas Söderstjärna (SD)

Till ordförande i valberedningen valdes Erika Mallander Karlsson (KD) och till vice ordförande valdes Kerstin Hvirf (S)

Se Therese Peterssons tal på SävsjöPlay

Mötet kan ses i efterhand via Sävsjö kommuns webb-TV-kanal SävsjöPlay. Där kan du ta del av Therese Peterssons tal som ny ordförande i kommunstyrelsen. Det var ett tal fyllt av personliga reflektioner kring resan fram tills nu men som också pekade ut en rad viktiga områden att arbeta med kommande mandatperiod.

– Stort tack för förtroendet, jag är överväldigad, sa hon i inledningen av sitt tal där hon reflekterade över att hon är första kvinnan på posten som kommunstyrelseordförande i Sävsjö kommun någonsin.

– Jag är ödmjuk inför uppgiften och konstaterar att i svårare tider, som vi går mot nu, är det viktigt att ha beredskap, handlingskraft och behålla lugnet.


Therese Petersson håller sitt första tal efter att ha blivit vald till kommunstyrelsens ordförande 31 oktober 2022. Hon tillträder på posten 1 januari 2023.

Therese Petersson håller sitt första tal efter att ha blivit vald till kommunstyrelsens ordförande 31 oktober 2022. Hon tillträder på posten 1 januari 2023.