Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige sammanträder 14 november

Publicerad:

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun kallas till sammanträde i Kulturhuset i Sävsjö, måndag 14 november 2022 klockan 18.30. Sammanträdet sänds via webb-TV på kommunens webbplats savsjo.se.

I anslutning till sammanträdet förrättas val av kongressombud till Sveriges Kommuner och Regioner perioden 2023-2027.

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Anmälan av motioner
 5. Valärenden
 6. Informationsärenden
 7. Upphävande av tidigare investeringsbeslut
 8. Verksamhetsplan Sävsjö kommun 2023 med fokusområden
 9. Taxor 2023 avseende Kommunalförbundet Kretslopp Sydost
 10. Svar på medborgarförslag om hundrastgård
 11. Svar på medborgarförslag om säkerhetshöjande åtgärder på riksväg 128
 12. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per oktober 2022
 13. Uppföljning av verkställighet för kommunfullmäktiges beslut per oktober 2022
 14. Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2023-2026
 15. Förbundsordning Höglandsförbundet
 16. Höglandsförbundets budget 2023 med verksamhetsplan 2024-2025, inklusive budget Höglandsförbundets revisorer

Stefan Gustafsson (KD), ordförande

Jan Holmqvist, sekreterare

Mötet kan följas via Webb-TV, både direkt och i efterhand