Lyssna på sidan Lyssna

Hot mot flera verksamheter och tjänstepersoner

– Sävsjö kommun aktiverar sin krisledning

Publicerad:

En person har både muntligen och via sociala medier utdelat hot mot vissa tjänstepersoner och verksamheter inom Sävsjö kommun. Händelserna är polisanmälda och kommunen har gått upp i stabsläge för att hantera hoten.

Hot som kommunen ser allvarligt på har riktats mot medarbetare i Sävsjö kommunalhus, mot socialkontoret och Hofgårdsskolan. Hoten, som varit verbala eller kommit via sociala medier, har i vissa fall riktats mot utpekade medarbetare. Inga klienter, brukare, elever eller motsvarande har varit föremål för dessa hot.

Sävsjö kommuns ledning tar hoten på allvar och har agerat enligt de rutiner som finns i kommunen.

– Utifrån det inträffade har jag fattat beslutet att vi ska gå upp i stabsläge och vi har nu en särskild händelsegrupp som hanterar detta. Säkerheten för våra medarbetare är av högsta prioritet, säger kommundirektör Jan Holmqvist.

Sedan igår har särskilda säkerhetsåtgärder vidtagits och berörd personal har fått information.

Flera polisanmälningar är gjorda och polisen utreder det inträffade. Alla inblandade har erbjudits stöd av Sävsjö kommun, utifrån de behov som finns i varje enskilt fall.

Vid frågor kontakta:

Jan Holmqvist, kommundirektör, jan.holmqvist@savsjo.se, 0382-152 03
Pierre Klasson, kommunikationschef, pierre.klasson@savsjo.se, 0382-151 03