Lyssna på sidan Lyssna

Hotade verksamheter öppnas upp men får ökad vuxennärvaro och stöd av väktare

Publicerad:

Idag, måndagen den 14 november, beslutade staben att de verksamheter som varit utsatta för hot kommer att öppna från och med i morgon.

Sävsjö kommun har varit i stabsläge sedan i torsdags då allvarliga hot togs emot, både mot verksamheter och mot enskilda medarbetare. Sedan dess har socialkontoret, Hofgårdsskolan och Kommunalhuset varit låsta men verksamheterna har pågått som normalt.

På förmiddagens stabsmöte togs beslutet att öppna upp samtliga verksamheter igen med start i morgon, tisdagen den 15 november.

Inför beslutet har staben fört dialog med polis, räddningstjänst och med berörda verksamheter så att öppnandet kan ske på ett ordnat sätt med bibehållen säkerhet för medarbetarna. Förstärkt vuxennärvaro på skolan, tillsammans med uniformerade väktare där det behövs, är konkreta insatser som beslutats i nuläget. Polisen har också aviserat att de behåller sin ökade närvaro och synlighet i samhället vilket också varit bidragande till beslutet att öppna.

– Vi arbetar i en öppen och demokratisk verksamhet. Det är inte hållbart att ha låsta dörrar längre perioder. Samtidigt är personalens, elevernas och brukarnas säkerhet vår största prioritet. Vi bedömer att besluten balanserar dessa perspektiv på ett klokt sätt. Blir det ett nytt läge fattar vi nya beslut, säger kommundirektör Jan Holmqvist, som också lett arbetet i staben.

Staben kommer vara aktiv så länge som händelsen kräver och så länge vi är i behov av att fatta beslut, samverka och bygga gemensamma lägesbilder.

Kontakt vid frågor och intervjuer:

Pierre Klasson, kommunikationschef, pierre.klasson@savsjo.se, 0382-151 03