Lyssna på sidan Lyssna

Uppdaterad: Fler insatser ska öka tryggheten

Publicerad:

Under tisdagen, den 22 november, stärker Sävsjö kommun upp med fler trygghetsskapande insatser. Detta är ett svar på den oro som finns i samhället efter den senaste tidens hot mot verksamheterna.

Sävsjö kommun upplever fortsatt oro i samhället kopplat till de hot som riktats mot flera av våra verksamheter den senaste tiden. Kommunen fortsätter att arbeta i stabsläge och har löpande avstämningar. Dialog sker kontinuerligt med polis och räddningstjänst.

Utifrån den samlade lägesbild som finns har staben beslutat att genomföra ytterligare trygghetsskapande insatser. Uniformerade väktare finns närvarande på Hofgårdsskolan och fyra brandmän från räddningstjänsten finns på plats på skolan för relationsskapande samtal. Syftet är att öka tryggheten för personal, elever och allmänhet som på olika sätt gett uttryck för oro den senaste tiden.

Från staben vill vi poängtera att åtgärderna inte är kopplade till några nya hot mot vare sig elever eller personal på Hofgårdsskolan utan insatserna görs som svar på den senaste tidens händelser och för att skapa arbetsro och trygghet i verksamheten.