Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 29 november

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen diskuterades bland annat Stockarydsterminalen. På agendan stod också utveckling av centrum och språkbedömning för arbete inom vård och omsorg.

Stockarydsterminalen

Om kommunstyrelsen får som de vill ska ett nytt markområde köpas in för att Stockarydsterminalen ska kunna utvecklas med fler och längre spår. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om köpet och att avsätta dryga tre miljoner för finansiering.

Ett köp ger möjlighet att köpa in eftertraktad mark för utveckling av terminalen. Med att det ges möjlighet att förlänga spåren går det att ta in tåg på längder upp till 650 meter eller kanske också 750 meter. Stockarydsterminalen blir ännu mer attraktiv för etablering av nya företag och för transport av ökad mängd gods och råvaror

Sävsjötorg byggs om från 2024

Investeringsbudgeten är återemitterad till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige. Projektet med att utveckla centrum föreslås nu flyttas framåt ett år. Detta för att det ska vara i takt med den kommande renovering av stadshotellet som nu ska ut på anbudsräkning. Genomförandet av förändringar av torget förutsätter att Trafikverket medfinansierar projektet. Kommunstyrelsen var enig om att överlämna investeringsbudgeten till fullmäktige för antagande.

Med "nya" stadshotellet och en modern och attraktiv centrummiljö ökar attraktiviteten för att starta fler butiker och för människor att vistas i vår fina Sävsjö stad!

Språkbedömning och utdrag ur belastningsregister

Motioner om att införa språkbedömning och om att införa belastningsregisterkontroll för att få arbeta inom vård och omsorg fanns med på ärendelistan. Kommunstyrelsen vill följa de nationella utredningar som pågår inom dessa områden och sedan pröva vad som ska införas inom delar av kommunens verksamheter.

Taxor och ledamöter i nämnder och styrelse

I övrigt på kommunstyrelsen beslutades föreslå fullmäktige en rad taxor och det överlämnas också till fullmäktige förslag till ledamöter, ersättare och ombud med mera för mandatperioden som börjar vid nyår.

Läs alla beslut i länkat dokument. Pdf, 123.8 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02