Lyssna på sidan Lyssna

Inventering av resurser vid kris

Publicerad:

I dagarna kommer samhällsföreningar, organisationer, samfund och byalag få en enkät per mejl från kommunen. Frågorna handlar om organisationernas möjligheter att bidra vid en kris, exempelvis ett längre strömavbrott. Syftet är att ytterligare stärka kommunens samverkan med civilsamhället och uppmuntra till egen beredskap.

I Sävsjö har vi traditionellt ett mycket gott samarbete med civilsamhället. Kommunen arbetar tillsammans med föreningar, organisationer, samfund och andra sammanslutningar på olika sätt i både vardag och kris. För att ytterligare stärka samarbetet med civilsamhället gör kommunen nu en inventering av de resurser som finns hos samhällsföreningar, organisationer, samfund och byalag om det skulle uppstå en krissituation. Syftet är dels att uppmuntra till egen beredskap, men också att undersöka vad organisationerna kan bidra med i ett krisläge och vilka gemensamma resurser som finns. I en kris är vi beroende av varandra och behöver hjälpas åt.

Svara senast 19 december

Är du kontaktperson för en förening, samfund, samhällsförening eller byalag kan du hålla utkik i din mejl efter enkäten och besvara den så snart som möjligt, men senast 19 december.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kristin Nilsdotter Isaksson, mejl kristin.nilsdotter-isaksson@savsjo.se

Alla har vi ett ansvar att arbeta med beredskap och att stötta upp där det behövs, exempelvis för att hjälpa en granne, sprida korrekt information eller att hämta vatten. Inom Sävsjö kommun arbetar vi aktivt med beredskap och har ett särskilt ansvar för att ta hand om de människor som är i särskilt behov av vård och stöd om det exempelvis skulle bli ett kortare eller längre strömavbrott.