Lyssna på sidan Lyssna

Här är årets pristagare - nu med bilder

Publicerad:

Tre priser delas ut årligen i Sävsjö kommun; kulturpris, miljöpris och byggpris. 2022-års pristagare hyllades på kommunfullmäktiges sammanträde 12 december.

Kommunens årliga priser i kultur, miljö och bygg delades ut på kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. Stort grattis till samtliga pristagare!

Inspirerande konstnär

Kultur- och fritidsnämnden delar ut kulturpriset, som i år tillfaller konstnären Lise-Lotte Wikström. Motiveringen lyder:

”Lise-Lotte Wikström, som med sin egen konst inspirerar oss invånare men också engagerar sig i de konstnärer som finns runt omkring oss i kommunen, oavsett konststil. Lise-Lotte har ett stort engagemang både genom Sävsjö konstförening och genom olika forum exempelvis Studieförbundet Vuxenskolan”.

Mervärde i det offentliga rummet

Myndighetsnämnden delar ut två priser; byggpriset och miljöpriset. Byggpriset går i år till Gröndal 13 med Lilla Caféet och Sushi Orange. ”Exteriört har byggnaden på ett gemytligt och hemtrevligt sätt ramat in torget och lyft stadskärnan” står det bland annat i motiveringen. Nämnden pekar också på att ”byggherren har på ett omsorgsfullt sätt tillskapat en plats som blivit extra bra och som skapar mervärden i det offentliga rummet”.

Experter på hållbarhet

Årets miljöpris går till tre skolklasser; åk 4 Vrigstad skola, år 4 Hägneskolan och år 6 Stockaryds skola. Ur motiveringen: ”Som på ett engagerat och insiktsfullt sätt fungerar och agerar som Expertgrupper i arbetet med Sävsjös gröna hållbarhetsprogram". Eleverna har bland annat ”delat med sig av kloka och kreativa åtgärdsförslag när det handlar om att bidra till ett hållbart samhälle”.

Prissumman för respektive pris är 10 000 kronor. Pristagarna tog emot sina priser i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Byggpriset delas ut

2022-års byggpris togs emot av Sören Ingemarsson och Olga Andersson. Prisutdelare var Sten-Åke Claesson och Maria Thulin.

Två personer vid prisutdelning

Årets kulturpristagare Lise-Lotte Wikström tillsammans med kultur- och fritidsnämndens ordförande Susanne Sjögren

fyra personer vid prisutdelning

Elsa Gunnarsson och Gulumser Osman tog emot årets miljöpris. Prisutdelare var Sten-Åke Claesson och Maria Thulin.

Många människor vid prisutdelningsmiddag

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde för året avtackades ledamöter vid middagen.