Lyssna på sidan Lyssna

Resultatet av SCB:s medborgarundersökning

Publicerad:

Tack sävsjöbor för ert engagemang i SCB:s medborgarundersökning! Resultaten använder vi som underlag för vårt arbete för ett ännu bättre Sävsjö.

Under hösten skickade Statens Statistiska Centralbyrå (SCB) ut en enkät på till 1 000 slumpvist utvalda kommuninvånare i Sävsjö kommun. Undersökningen skickas på uppdrag av kommunen. 39 procent valde att svara på enkäten och det är ett något högre siffra än för riket i stort, vilket tyder på engagemang hos sävsjöborna.

I medborgarundersökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Resultatet av undersökningen är ett viktigt underlag för kommunens utveckling. Varje verksamhet analyserar nu sina resultat och jobbar vidare med sitt förbättringsarbete.

Resultaten för Sävsjö kommun hittar du här (länk till annan webbplats). Länk till annan webbplats.

Kontakt

Marianne Sandberg, controller

0382-153 10

marianne.sandberg@savsjo.se