Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 10 januari

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen diskuterades bland annat insatser för hållbar arbetspendling och förbud för trafik med fordon vid Hägneskolan under skoltid.

Avsiktsförklaring med OBOS

Kommundirektören informerade om att avsiktsförklaringen med OBOS har skrivits under angående nybyggnationen i Vrigstad. Detta är något som är extra glädjande i en annars dyster tid för trähusbranschen. Initiativet visar på framtidstro och att OBOS väljer att satsa i Vrigstad är mycket välkommet.

Detaljplan industriexploatering – Vrigstad tätort

Utvecklingsavdelningen har upprättat ett planförslag för industriexploatering i södra Vrigstad. Planuppdraget initierades av att företaget OBOS önskade bygga en ny fabrik bredvid den befintliga fabriken där Smålandsvillan har sin verksamhet. Syftet med planförslaget är att skapa förutsättningar till utökning av det befintliga industriområdet och möjliggöra att Trävaruvägen kan bli en framtida genomfartsväg. Kommunstyrelsen beslutade att förslaget ska läggas ut på samråd från 18 januari.

Förbud mot trafik med fordon vid Hägneskolan

Åtgärder kring trafiksituationen utanför Hägneskolan har efterfrågats av personal, vårdnadshavare och skolskjutstrafiken under många år. I samband med nybyggnation av förskolan Ripan togs det fram en trafikutredning med förslag på åtgärder. Utifrån denna har nu följande åtgärder genomförts: Hastighetssänkande åtgärder i korsningen Östra Esplanaden och Rönnbärsvägen, ny parkeringsyta med cirka 10 parkeringsplatser inklusive handikapparkering, av- och påstigningsområde inom ny parkeringsyta, förhöjd gång- och cykelväg utmed skolans fastighet på södra sidan om Rönnbärsvägen.

Det var nu dags för nästa åtgärd. Kommunstyrelsen beslutade därmed att förbjuda trafik med fordon, med undantag för moped klass 2, på Rönnbärsvägen, Sävsjö. Förbudet gäller på Rönnbärsvägen, sträckan från 20 meter väster om Östra Esplanaden till 32 meter öster om Skogsrundan. Förbudet gäller måndag till och med fredag mellan klockan 07.00-16.00. Förbudet gäller inte fordon i taxitrafik för skolskjuts.

Insatser för hållbar arbetspendling

En utvärdering har gjorts av projektet ”Attraktiv arbetsgivare genom hållbar arbetspendling”. Samordnare av projektet har varit Energikontor Norra Småland. Arbetspendling står för 80 procent av resorna och tjänsteresor för 20 procent. Här finns stor potential att kunna bidra till en ökad attraktivitet och klimatnytta. Kommunstyrelsen beslutade att erbjuda förmånscyklar till kommunens anställda från våren 2023 och ett år framåt samt att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att arbeta fram förslag på förbättrande åtgärder på cykelparkeringar vid kommunala arbetsplatser, verksamheter och på allmänna platser samt att anslå upp till 90 000 kronor till provpendlarkort i tre månader för nyanställda som har möjlighet att pendla till arbetet. Vi ser mycket positivt på att kunna fortsätta erbjuda möjligheter till nya goda miljö- och hälsovänliga vanor.

Läs alla beslut i länkat dokument. Pdf, 125.8 kB.

Kontakt

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande
therese.petersson@savsjo.se
0382-152 02