Lyssna på sidan Lyssna

Sveriges första resurshubb lanseras i Sävsjö

Publicerad:

Nu lanseras Sveriges första resurshubb i Sävsjö kommun - ett pilotprojekt som ska samla regionala och lokala aktörer för att samverka, nyttja våra resurser ännu mer effektivt och öka takten för vårt hållbarhetsarbete.

För att möta nya utmaningar i en föränderlig värld krävs innovation, utveckling och förnyelse – och inte minst samarbete - för att lösa stora utmaningar på nya sätt. En resurshubb är en sådan plattform som skapar nya möjligheter för att utveckla cirkulära flöden och samarbete inom industrin. Här skapas affärsmöjligheter och hållbar utveckling för kommunens industrier.

Resurshubben i Sävsjö blir en lokal organisation vars syfte är att underlätta samverkan, skapa engagemang och samordning kring de lokala resursflöden som finns. Hubben identifierar behov och möjligheter för att skapa hållbara innovationer och lösningar för en effektivare resursanvändning.

Verktyg för hållbarhetsprogrammet

Resurshubben ska också främja lokalt och regionalt samarbete. Hubben i Sävsjö har starka kopplingar till både den regionala utvecklingsstrategin och regionens specialiceringsstrategi som sträcker sig fram till år 2035. Sävsjö kommun har tagit fram ett hållbarhetsprogram med åtta mål för att bli en grönare kommun, där hubben kommer att utgöra ett viktigt verktyg för genomförandet.

— Det är tydligt att det redan finns ett ”vad” och ”varför” i Sävsjö. Vår resurshubb hjälper till att utforska ”hur” de kan nå sina strategiska mål, förklarar Per Sommarin, forskare vid Industriell omställning på RISE, Research Institutes of Sweden.

Arbetet i hubben leder till ökad kunskap, innovationsförmåga och i förlängningen också stärkt konkurrenskraft, nya arbetstillfällen och utveckling för en bättre miljö. Forsknings- och innovationsresurser kommer att flyttas närmare dem som har behov av detta.

Projektet startades 2022-12-05 och är ett samverkansprojekt mellan RISE (Research Institutes of Sweden) och Sävsjö Näringslivs AB och finansieras av Tillväxtverket, Region Jönköping och RISE.

Kontakt

Patrick Blomström, VD Sävsjö Näringslivs AB

0382-152 15

patrick@snab.nu