Lyssna på sidan Lyssna

Trygghetsvandringar i Sävsjö

Publicerad:

I början av året gjordes den första trygghetsvandringen i Sävsjö. Det är gruppen Trygghet Sävsjö som använder metoden med gemensam promenad för att kartlägga såväl trygga som mindre trygga platser i samhället.

Syftet med en trygghetsvandring är att inventera platser i samhället ur ett trygghetsperspektiv. Det finns en positiv effekt av att vara ute och se miljöer på plats och gå där man vanligtvis inte brukar gå. Blandningen av yrkesroller och erfarenheter bland dem som deltar gör att man får ett brett perspektiv och olika infallsvinklar som man sedan samlar till en gemensam lägesbild.

Handlar inte om otrygghet

Initiativtagare till trygghetsvandringen är Linnéa Thorell, säkerhetssamordnare på räddningstjänsten. Hon är också sammankallande i gruppen Trygghet Sävsjö, som består av olika representanter för kommunala förvaltningar och bolag. Linnéa Thorell poängterar att en trygghetsvandring gör man inte för att platsen är särskilt otrygg. Det handlar om att lära känna platser, identifiera eventuella problem, hitta goda exempel och komma med idéer på åtgärder där det behövs.

— Vi kan till exempel fundera på vad det är som gör att två nästan identiska platser kan upplevas helt olika ur trygghetssynpunkt, säger Linnéa Thorell.

Den första trygghetsvandringen skedde i början av januari och började vid Hofgårdsskolan och slutade vid Kommunalhuset. På vägen stannade man till på bland annat Tunneltorget, Skyttecenter och vid Coop.

Samverkan för förändring

Efter en trygghetsvandring tar gruppen med sig sina erfarenheter och pratar igenom dem på nästa möte. Förslag på åtgärder skickas vidare till den det berör.

Ofta handlar det om belysning och att det är mörkt på ett visst ställe, berättar Linnéa Thorell. Men det kan också handla om att man vill få till en mötesplats för människor på ett ställe som kanske är lite ödsligt eller idag upplevs som lite stökigt.

Trygghet Sävsjö har dialog med fastighetsägare, allmänhet och andra intressenter.

— Det är inte alltid enbart kommunala åtgärder som behövs, vi behöver samverka med andra för att få till förändringar, säger Linnéa Thorell.

Gruppen planerar att göra regelbundna trygghetsvandringar framöver och försöka förlägga dem på olika ställen och vid olika tider på året. Nästa vandring blir längre fram i vår.

Gruppen Trygghet Sävsjö är ett annat namn för den samverkansgrupp som också kallas EST-gruppen, där EST står för Effektiv Samordning för Trygghet. Det är en arbetsmetod för att skapa gemensamma lägesbilder, och där trygghetsvandring ingår som ett av arbetssätten.

Kontakt

Linnéa Thorell, säkerhetssamordnare

Mejl: linnea.thorell@raddningstjansten.com