Lyssna på sidan Lyssna

Första rapporten om narkotikamätning

Publicerad:

I höstas startade ett länsgemensamt projekt för att mäta narkotika i avloppsvattnet i länets kommuner. Syftet är att göra insatser för minskad narkotikaanvändning. Nu har den första analysrapporten kommit.

I Sävsjö kommun har det gjorts tester i avloppsreningsverken i Stockaryd, Vrigstad och Sävsjö. Mätningarna gjordes vid två tillfällen i oktober. Detta är en viktig del i att kartlägga narkotikasituationen i kommunen. Vid den allra första mätningen i avloppsreningsverken i Sävsjö kommun fanns exempelvis spår av amfetamin, cannabis, kokain och Tramadol.

Går inte att jämföra

En enskild mätning ger inte information om hur narkotikaanvändningen ser ut i Sävsjö kommun, utan det är en ögonblicksbild från ett enstaka mättillfälle. Vi måste vänta på resultat från ytterligare mätningar innan vi kan jämföra och dra några slutsatser.

— Detta är ett långsiktigt projekt, där vi jobbar uthålligt för att hitta rätt insatser för att minska narkotikaanvändningen, säger Morgan Miledal, folkhälsosamordnare på räddningstjänsten.

Sävsjö kan heller inte jämföra sig med andra kommuner, då förutsättningarna för rening av avloppsvatten kan se olika ut i olika reningsverk.

— Vi kan heller inte se om det är ett fåtal personer som använt en större mängd narkotiska preparat eller många personer som nyttjat lite per person, säger Morgan Miledal.

På sikt kommer vi att få ett bra och jämförbart underlag för att kunna sätta in rätt åtgärder.

En mer grundlig och omfattande analysrapport kommer från länsstyrelsen under vecka 6.

Kontakt

Morgan Miledal, folkhälsosamordnare räddningstjänsten

0383-46 77 66

morgan.miledal@raddningstjansten.com