Lyssna på sidan Lyssna

Elevers skolväg kartlagd

Publicerad:

Påverkas skolvägen av skolans lokalisering? Och väljer man att gå med vuxen, kompis eller ensam när man går till skolan? Nu har resultaten av samhällsbyggnadsavdelningens enkät om elevers resvanor till och från skolan sammanställts.

I slutet av förra året tog kommunens samhällsbyggnadsavdelning hjälp av skolklasser i år 3-9 på tre olika skolor i Sävsjö, för att få veta mer om elevernas resvanor till och från skolan. Syftet var att få ett underlag för att ha möjligheten att skapa tryggare skolvägar i framtida planering. En enkät skickades ut till skolorna och lärarna avsatte tid för eleverna att kunna besvara frågorna.

Frågorna handlade bland annat om ifall eleverna har sällskap eller går ensamma till skolan och vilket färdmedel de oftast väljer. Man frågade också hur man helst skulle vilja ta sig till skolan. En aspekt var att kunna göra en jämförelse mellan bostadsområden på olika sidor om järnvägen för att se om hemmets lokalisering i påverkar färdsättet till skolan.

Samhällsbyggnadsavdelningen har sammanställt resultatet i en rapport som du kan läsa här (länk till dokument) Pdf, 566 kB.. Rapporten innehåller diagram och bilder som gör att den inte är helt tillgänglighetsanpassad.

Har du frågor kring rapporten eller resultaten är du välkommen att kontakta enhetschef Emma Nordstrand 0382-154 13 eller emma.nordstrand@savsjo.se.

Totalt svarade 407 elever på enkäten. Resultaten av undersökningen är också ett av underlagen för en ansökan till Trafikverket om delfinansiering för åtgärder i Sävsjö centrum.