Lyssna på sidan Lyssna

Inflyttningsstopp i väntan på
utredning av Rönngården

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 22 februari att sätta ett inflyttningsstopp på demensboendet Rönngården i Sävsjö.

Det finns sedan tidigare ett beslut om att verksamheten på Rönngården ska flytta till det särskilda boendet Ringgården när renoveringen av deras lokaler är klara.

Rönngårdens befintliga lokaler är inte anpassade för verksamheten. Eftersom det är en liten enhet med bara åtta lägenheter blir verksamheten dyr att bedriva jämfört med ett större boende.

Den nya Ringgården beräknas vara klar under 2025. Men nu vill socialnämnden att en utredning ser över om det är möjligt att verksamheten på Rönngården kan avvecklas redan innan den planerade flytten. I väntan på utredningen införs ett stopp för nya boende att flytta in på Rönngården. Det finns tomma platser på kommunens övriga boenden och för närvarande ingen kö till särskilda boenden.

Anhöriga till boende på Rönngården har informerats. I nuläget finns inget beslut att de som bor på Rönngården ska flytta tidigare än beräknat. Beslut kommer att tas efter det att utredningen är klar och de anhöriga fortsätter att få löpande information.

Kontakt

Linda Björk, socialchef
linda.bjork@savsjo.se