Lyssna på sidan Lyssna

Avgift införs vid inspektion av enskilt avlopp

Publicerad:

Ett godkänt enskilt avlopp installeras i ett sommarstugeområde utanför Stockaryd.

Från och med 1 januari 2023 tar kommunen ut en avgift för inspektion av enskilt avlopp. Bakgrunden till beslutet är att alla miljöfarliga verksamheter ska behandlas lika.

Bor du på landsbygden har du förmodligen enskilt avlopp. Utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och som fastighetsägare måste du själv se till att ditt avloppsvatten renas innan det släpps ut i naturen. Kommunen har ansvar för tillsynen av enskilt avlopp. Det betyder att kommunen inspekterar avloppet och ser till att det fungerar som det ska och att du som fastighetsägare inte bryter mot miljöbalken.

Från och med årsskiftet tar kommunen ut en avgift för inspektion av enskilt avlopp. Kommunen tar idag ut en avgift för tillsyn av övriga miljöfarliga verksamheter. I och med det här beslutet kommer kommunens tillsyn och inspektioner att behandlas lika. De allra flesta kommuner i Sverige tar ut en kostnad för inspektion av enskilt avlopp och därmed följer också Sävsjö den norm som finns i landet.

Vad kommer det att kosta?

Alla kommer att betala lika mycket för en inspektion; timkostnad för två timmars arbete. En miljöinspektion kostar 1 030 kronor per timme, vilket blir 2 060 kronor totalt. Avgiften täcker utöver själva inspektionstiden även restid samt för- och efterarbete i samband med inspektionen. Kostnaden faktureras fastighetsägaren efter kommunens inspektion.

Beslutet att inspektionen inte längre ska vara avgiftsfri togs av Kommunfullmäktige i december 2022.

Kommunikation på savsjo.se

I början av 2023 skickade Sävsjö kommun ut aviseringar till fastighetsägare som kommer att få sitt enskilda avlopp inspekterat någon gång mellan april och oktober. Beslutet om taxeförändring saknades i denna information. Beslutet kommuniceras i stället via kommunens webbplats och som ett komplement till rapporten som fastighetsägaren får efter utförd inspektion.

Kontakt

Om du har frågor kring kostnaden för inspektion av enskilt avlopp är du välkommen att skicka ett mejl till miljobygg@savsjo.se