Lyssna på sidan Lyssna

Bildstöd underlättar kommunikation om våld i nära relationer

Publicerad:

bildkort

Socialförvaltningen använder bildstöd för att nå målgrupper som på olika sätt kan ha svårt att kommunicera i ett vanligt samtal. På så sätt har fler som utsatts för våld i nära relationer kunnat få hjälp och stöd.

Det finns troligen fler funktionshindrade som är utsatta för våld i nära relationer än vad vi vet om, hur når vi dem? Och hur kommunicerar vi med dem? Det var utmaningen som medarbetare på socialförvaltningen stod inför för något år sedan. Sedan dess har de utvecklat ett nära samarbete med daglig verksamhet och även skaffat ett omfattande bildstöd, som underlättar kommunikationen.

Resultatet har blivit att fler personer med funktionsnedsättning, som har utsatts för våld i nära relation, har fått stöd och att samarbetet kring de här ärendena på förvaltningen blivit bättre. Det ledde också till ett nytt arbetssätt, där man kommunicerar med hjälp av bilder.

Samverkan med daglig verksamhet

Statistik från myndigheten för delaktighet visar att funktionsnedsatta personer generellt är överrepresenterade när det kommer till våld nära relationer.

Genom att ännu tydligare samarbeta med dem som träffar de funktionsnedsatta i vardagen, har Sävsjö kommun kunnat fångat upp fler utsatta och därmed också kunnat erbjuda fler hjälp och stöd. Personalen i daglig verksamhet är en viktig del.

— Personalen på daglig verksamhet är väldigt engagerade och har blivit duktiga på att se tecken på om någon far illa, berättar Jennifer Jörgensson, LSS-handläggare. Vårt samarbete har lett till stora steg framåt.

Kommunicera med hjälp av bilder

Socialförvaltningen behöver kommunicera med den utsatta för att få veta vad som hänt och vilka känslor det skapar. Detta kan vara problematiskt, men en lösning är att jobba med bildstöd. Jennifer Jörgensson (LSS-handläggare) och Christina Henriksson Liljedahl (socialsekreterare våld i nära relationer) har en stor bildbank med enkla bilder, som visar känslor, platser eller händelser.

— Vi jobbar också med bilder som är anpassade för Sävsjö och för den enskilda individen, säger Jennifer. Vi försöker också att förbereda personen på vad som ska hända under besöket hos oss, så att det ska kännas tryggt att komma hit. Det kan vara bilder på den de ska träffa, på väntrummet och på vårt mötesrum till exempel.

Så här funkar det

Personer med funktionsnedsättning kan ha svårt att få fram orden, man kanske inte har ett tillräckligt stort ordförråd, eller har en kognitiv funktionsnedsättning som gör att ett samtal tar lite längre tid. På frågan ”hur känner du dig” kan det vara enklare att svara genom att peka på en ledsen figur på bild, än att faktiskt säga det rent ut. Det kan också vara mer bekvämt att ha möjligheten att fokusera på bilderna än att ha ögonkontakt i samtalet. Det är främst för funktionsnedsatta personer som bildkorten tagits fram, men de fungerar naturligtvis även för den som tycker att det är svårt att prata om ett känsligt ämne.

— Alla kan kommunicera, vi behöver bara ge dem förutsättningar, säger Jennifer och Christina. Det har faktiskt också underlättat vårt eget arbete, då det blir lättare att hålla i samtalet med bilderna som stöd.

Jobbar vidare

Nu jobbar Jennifer och Christina vidare för att nå ännu fler, för fortfarande finns ett mörkertal då det gäller hur många som är utsatta för våld. Det gäller framförallt att höja kunskapen hos närstående, personal och föreningar om vad våld kan vara och vilka tecken man ska vara vaksam på.

Att antalet ärenden ökar är positivt, säger Christina. Det betyder att vi jobbar och upptäcker fler utsatta och därmed att vi också hjälper fler.

Är du utsatt? Kontakta socialförvaltningen

Det finns hjälp och stöd att få via socialförvaltningen för dig som är utsatt för våld i nära relation. Du kan också kontakta oss om du har någon i din närhet som är utsatt för våld. Ring till socialförvaltningens reception 0382-154 60 och be att få prata med en handläggare för våld i nära relation.