Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 30 maj

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen diskuterades bland annat Kretslopp sydost, partistöd och Sävsjös gröna hållbarhetsprogram.

Kretslopp sydost - översyn av förbundsordning

En enig kommunstyrelse beslutade idag att hos Kretslopp Sydosts direktion begära att en översyn av kommunalförbundets förbundsordning ska genomföras. Målet är att en justerad sådan ska gälla senast från den 1 januari 2025. Vi har varit medlemmar sedan 1 januari 2021. Vi anser att förbundet utför sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och bra sätt och att de har många skickliga medarbetare som bidrar till att avfallshanteringen i kommunen fungerar bra. Vi ser också fram emot att tillsammans med Kretslopp sydost arbeta vidare med  viktiga frågor, nu närmast hushållsnära insamling av förpackningar. Vi har dock noterat att det i samband med den nya mandatperioden finns svagheter i hur den politiska organisationen ska utses och fungera.

Trygghetsbokslut 2022

Vi har idag också godkänt Trygghetsbokslutet 2022. Det är en årlig uppföljning av Handlingsprogram för skydd- och säkerhetsprogrammet och samordnas av räddningstjänsten. Syftet med denna är att ge kommunledning och beslutsfattare insyn i det vardagliga arbetet med trygghet och säkerhet och möjlighet att kunna visa måluppfyllelsen.

Riktlinjer för serveringstillstånd

Myndighetsnämnden har tagit över ansvaret för  serveringstillstånd och då måste dessa riktlinjer revideras så de passar och vi föreslår kommunfullmäktige att anta de nya riktlinjerna för serveringstillstånd.

Partistöd

Vi har idag även föreslagit kommunfullmäktige att fastställa regler för partistöd för Sävsjö kommun från och med 1 oktober 2023 samt att fastställa krisledningsnämndens reglemente år 2023.

Sävsjös gröna hållbarhetsprogram

Sävsjös gröna hållbarhetsprogram har varit ute på revidering och idag kunde vi föreslå kommunfullmäktige att anta det. Så snart programmet är antaget kommer kommunen och olika representanter för lokalsamhället och näringslivet ha en riktning och börja arbeta med respektive åtgärder och färdplaner. Programmet har åtta mål och är ett strategiskt dokument som anger riktningen för vårt arbete för ett hållbart samhälle.

Bron vid Eksjöhovgårds slottsruin

Efter att vi i kommunstyrelsen fått ta del av en rapport från dyk som nu i maj gjorts vid gångbron över till Eksjöhovgårdssjöns ruin finns tyvärr bara två alternativ. Bygga helt ny eller göra en större, omfattande renovering. Vi hade idag med oss brokonsulten via teams och efter senaste rapporten från dykningen blev det än mer tydligt att vi inte kan använda bron som den är idag.  Vi är eniga om att den måste blir brukbar snabbast möjligt så vi tog vid sittande bord ett beslut om att serviceförvaltningen direkt genomför en upphandling på renovering av bron och målet är att den ska ersättas under 2023.

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde kan du läsa här när det är justerat.

Kontakt

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande
therese.petersson@savsjo.se
0382-152 02