Lyssna på sidan Lyssna

Enig socialnämnd beslutade att avveckla demensboendet Rönngården

Publicerad:

Socialnämnden i Sävsjö kommun har beslutat att avveckla demensboendet Rönngården i Sävsjö senast vid årsskiftet i år.

Enligt ett tidigare beslut ska det särskilda boendet Rönngården flyttas till Ringgården när renoveringen av den fastigheten är färdig under 2025. I februari i år gav nämnden förvaltningsledningen i uppdrag att utreda möjligheten att tidigarelägga avvecklingen. Samma månad fattades beslut om att införa ett inflyttningsstopp på Rönngården. Vid det senaste sammanträdet fattades det slutgiltiga beslutet att lägga ner Rönngården så snart det är möjligt, dock senast vid årsskiftet.

– Nämnden är enig om att Rönngården inte är en lämplig boendemiljö för personer med demensdiagnos. Arbetsmiljön för personalen har dessutom brister. Små enheter är mer kostsamma att driva så det finns även ekonomiska skäl till att vi fattat beslutet, säger nämndens vice ordförande, Bengt Swerlander (KD).

Det finns lediga lägenheter på andra särskilda boenden i kommunen, där de boende på Rönngården kommer att erbjudas platser med likvärdig vård.

Närstående till de boende på Rönngården har informerats skriftligen. Personalen har informerats av sina chefer och då fått veta att det inte handlar om några uppsägningar. Även det kommunala pensionärsrådet har informerats och facklig samverkan har skett på förvaltningsnivå.

– Förändringen kommer att genomföras så att det blir så bra som möjligt för de boende, anhöriga och personal, säger Bengt Swerlander.

Kontakt

Bengt Swerlander (KD), 1:e vice ordförande i socialnämnden
bengt.swerlander@savsjo.se, 0722-48 86 86