Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från KS: Skolverksamheten och äldreomsorgen får tillskott

Publicerad:

För några veckor sedan kom riksdagens beslut om en ny kostnadsutjämning. Denna gav ett tillskott till Sävsjö kommun med nästan 14 miljoner årligen. Kommunstyrelsen har beslutat att dessa medel kan användas för att ta bort det effektiviseringskrav som alla nämnder har på 1 procent, detta motsvarar ett tillskott på nästan 7 miljoner. Utöver detta tilldelas barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ytterligare 4 miljoner vardera.

- Det är mycket tillfredställande att Sävsjö kommun i grunden har en god ekonomi och nu dessutom getts möjligheten att kunna ge ett rejält nytt ekonomiskt tillskott för att förstärka bland annat förskoleverksamhet och äldreomsorg. Detta är viktiga områden för våra kommuninvånare och hjärtefrågor för många av oss politiker, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

Förslaget kommer slutligt att beslutas av fullmäktige.

Vid kommunstyrelsen beslutades också att gå vidare med förslaget att bygga om det som i folkmun kallas ”Röda längan”. Denna fastighet vid Ljungagatan i Stockaryd har tidigare varit boende för äldre och senast HVB-hem. Nu föreslås att fastigheten görs om för att inrymma upp till 8 bostäder med särskild service för personer med funktionshinder. I beslutet ingår också att tillsammans med Sävebo arbeta för att närliggande lägenheter på Mejerigatan anpassas för äldre.

I övrigt beslutade kommunstyrelsen om delfinansiering av brobyggnation över Toftaån, genomföra en landsbygdsdialog, jobba vidare med ett effektiviseringsuppdrag och fortsätta med ambitionen att servera minst 90 procent svenskt kött till skola och omsorg.

Beslut i Kommunstyrelsen 2020-01-21 Pdf, 133.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:

Stefan Gustafsson
Kommunstyrelsens ordförande
0382 152 02 stefan.gustafsson@savsjo.se


Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.