Kommunfullmäktige sammanträder

Publicerad: 13 januari, 2020 kl 10:15

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun kallas till sammanträde i Vallsjösalen, Kommunalhuset i Sävsjö, måndagen den 20 januari 2020, klockan 18.30.

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen. Du kan även följa sammanträdet via webb-TVlänk till annan webbplats på kommunens webbplats

Ärendelista

1 Närvaro
2 Val av justerare samt tid och plats
3 Godkännande av ärendelista
4 Informationsärenden
5 Svar på medborgarförslag om att servera vildsvinskött inom kommunens
kostverksamhet
6 Svar på medborgarförslag om belysning på gamla järnvägen
7 Svar på medborgarförslag inomhushall med löparbanor för friidrott
8 Svar på medborgarförslag om badflotte vid Slättsjöbadet i Vrigstad
9 Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd på skolor i Sävsjö
kommun
10 Medborgarlöften Sävsjö kommun 2020-2021
11 Gestaltningsprogram för Sävsjö stadskärna
12 Strategi för besöksnäringen i Sävsjö kommun år 2020-2030
13 Återremiss - reglemente Hållbarhetsråd, samordning av Välfärdsråd och
Centrala Säkerhetsgruppen
14 Försäljning av del av Eksjöhovgård 7:4 till förskoleverksamhet
15 Medborgarförslag -Inrättande av kommunombudsman

Per Danielsson (KD), Ordförande
Jan Holmqvist, Sekreterare

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.