Lyssna på sidan Lyssna
Bild på ordförande klubba Vallsjösalen i kommunalhuset i Sävsjö kommun. Klubban är silverfärgad med svart handtag.

Kommunfullmäktige sammanträder den 21 september

Publicerad: 11 september, 2020 kl 08:20

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 21 september klockan 18.30. Sammanträdet är offentligt och hålls i Galaxen, kulturhuset i Sävsjö.

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun kallas till sammanträde i Galaxen, kulturhuset i Sävsjö, måndagen 21 september 2020, klockan 18:30. Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen. Du kan även följa sammanträdet via webb-TVlänk till annan webbplats.

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Anmälan av motioner
 5. Valärende
 6. Informationsärende - fördjupad granskning av överförmyndarnämnden
 7. Svar på motion (M) statistik särskilda boendeplatser
 8. Svar på motion (M) om verkställighet av fullmäktigebeslut
 9. Svar på motion (V) om Socker-Klaras lekpark
 10. Svar på motion (V) kulturfond för skolorna i Sävsjö kommun
 11. Svar på motion (SD) om Vänsterpartiets möjlighet att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden
 12. Svar på medborgarförslag om att bevara färgeribyggnaden, Kopparslagaregatan i Sävsjö
 13. Svar på medborgarförslag - Införande av 40 timmars "arbetstjänst" för
  att få examen på Aleholmsskolan
 14. Svar på medborgarförslag om ersättning till minderåriga ungdomar
  utan sommarjobb
 15. Svar på medborgarförslag om breddning av väg 128 vid korsningen till
  Skrapstad
 16. Årsredovisning 2019 för kommunala stiftelser
 17. Årsredovisning 2019 för barn- och utbildningsnämnden
 18. Årsredovisning 2019 för socialnämnden
 19. Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen
 20. Redovisningar av partistöd för Sverigedemokraterna och Moderata
  samlingspartiet i Sävsjö kommun år 2019
 21. Försäljning av fastigheten Yxan 1, Västra Järnvägsgatan i Sävsjö
 22. Köp av fastigheten Bryggaren 1, Stora Torget i Sävsjö

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.