Barn i Väntan/Barn i Start (BIV/BIS) är en pedagogisk gruppverksamhet för barn och ungdomar som vill lära sig mer om sig själva, om asylprocessen/ integrationsprocessen och om hur det är att vara ny i Sverige. Fokus ligger på deltagarnas egna känslor och syftet är att stärka barnen oavsett vilket land de kommer att växa upp i. BIS vänder sig till barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd i Sverige eller är asylsökande.

I gruppen läggs fokus på barnens egna känslor och upplevelser och Barnets behov av att uttrycka detta.

Barnen som kommer till gruppen har olika berättelser/erfarenheter med sig men alla har erfarenhet av att bryta upp från sitt hemland och att till slut komma till Sverige och Sävsjö. I gruppen pratar vi om "Vägen" till Sverige.

Vi tror det är viktigt att försöka sätta ord på och måla det man upplevt och sett. Även det man har drömt om och förväntat sig i det nya landet.
Många barn kan få det svårt i det nya landet eftersom man bär på så mycket inuti som man inte vet vart man ska göra av.

BIS kan ge barn:

Bättre självkänsla
Bättre kunskap om sig själv
Verktyg att hantera sina känslor och upplevelser
​Hur går det till?
Barnen träffas i grupp tillsammans med andra barn i liknande ålder och liknande situation. Det är två gruppledare och vid behov anlitar vi tolk.
Gruppen hålls efter skoltid på eftermiddag och vi äter alltid ett mellanmål tillsammans.

Barnen får använda sig av olika uttryckssätt så som:

Vi träffas en gång i veckan vid tolv tillfällen.

Vill du veta mer om BIV/BIS i Sävsjö?
Kontakta personal på Familjecentralen