Lyssna på sidan Lyssna

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet i Sävsjö kommun ska kännetecknas av ett bemötande som gör att man känner sig trygg och respekterad. Varje person i yrkesverksam ålder ska ha en individuell målsättning och efter förmåga erbjudas en anpassad och stimulerande daglig verksamhet. Vi vill i samarbete med socialpsykiatrin utveckla arbete och sysselsättning på företag och i offentlig verksamhet.

Sävsjö kommuns dagliga verksamhet sysselsätter i dagsläget omkring 50 personer.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ger rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service om man behöver sådan hjälp i sin livsföring och om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

Målet för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att den enskilde får möjlighet att leva som alla andra med goda levnadsvillkor. Vi ser det som vår uppgift att uppfylla lagens intentioner och att erbjuda en daglig verksamhet med utgångspunkt för varje persons bästa.

Habiliteringsersättning

Habiliteringsersättning betalas ut till personer som har beslut om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och deltar i den dagliga verksamheten. Habiliteringsersättningen är 60 kr per heldag och 30 kr per halvdag.

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten, Jobbhuset och Steget

Djurgårdsgatan 8
576 31 Sävsjö

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.