Lyssna på sidan Lyssna

Boende för barn

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan i vissa fall behöva bo utanför den egna familjen.

Behovet av annat boende kan vara orsakat av en särskilt komplicerad funktionsnedsättning eller av att barnet behöver en särskilt anpassad utbildning utanför hemorten och inte har möjlighet att pendla till hemmet.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakt