Individuell plan

Läs mer om:

Individuell plan

I samband med att stöd enligt LSS blir beviljat ska man erbjudas en så kallad individuell plan. Man kan alltid begära att få en individuell plan.

Syftet med planen är att man själv ska ha inflytande och överblick över de åtgärder som planeras. Den individuella planen ska också underlätta samordningen mellan de som har ansvaret för olika typer av stöd, till exempel Försäkringskassan och hemsjukvården. Själva samordningen är kommunens ansvar.

Planen ska skrivas i samråd mellan den som behöver stöd och de som beslutar om stöd. Den ska innehålla både beslutade och planerade insatser. Även insatser som görs av andra än kommunen eller landstinget ska finnas med.

Den individuella planen ska omprövas minst en gång om året så att det stöd man får verkligen motsvarar de behov man har.

Kontakt

Myndighet vuxna och Myndighet barn
Villagatan 12
576 80 Sävsjö

LSS-handäggare Vuxen
Emma Kurjenkallio
0382-154 33

 

LSS-handläggare Barn
Emma Lundström
0382-156 28

 Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.