Lyssna på sidan Lyssna

Vanliga frågor och svar om coronaviruset, covid-19

Uppdaterad den 27 november klockan 11.00

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får som rör kommunens verksamhet. Vi fyller på efter hand som frågor kommer in och arbetar för att snabbt få fram ett korrekt svar.

For information in other languages, please use Google Translate by activating this function in the main menu or go to Protect yourself and others - in other languages

Sävsjö kommun har den 5 november beslutat att stänga ett antal kommunala anläggningar och verksamheter i syfte att följa de skärpta lokala råden. Även om inte verksamheten är stängd kan öppettiderna vara förändrade. Läs mer om vilka kommunala verksamheter som påverkas av stängningen.

Gör en insats

Upplever du trängsel?

Trängs folk i butiken, på restaurangen eller någon annanstans utan att tänka på att de kan sprida coronaviruset? Nu har du möjlighet att tipsa kommunen. Välkommen med din synpunkt!

Om lokala råd

Enligt Länsstyrelsen i Jönköpings län gäller att man ska undvika kollektivtrafiken om man kan. Det är viktigt att de som inte har några andra alternativ än att åka kollektivt och som måste förflytta sig i vårt vidsträckta län har möjlighet att göra det. Men de som inte behöver åka kollektivtrafik ska inte heller göra det.

Det är Jönköpings länstrafiklänk till annan webbplats som är ansvariga för frågor gällande kollektivtrafiken.

Information från Länsstyrelsen i Jönköpings län om de lokala råden.länk till annan webbplats

Om smitta och smittspridning

Provtagning för invånare i kommunen

Invånare i Sävsjö kommun ska testa sig för covid-19. Det gäller för alla som har symtom, även milda symtom. Det är Region Jönköpings län som ansvarar för provtagningen. Kontakta din vårdcentral för rådgivning och vidare instruktioner.

Du kan läsa mer om provtagning på 1177 Vårdguiden.

Länk till 1177 Vårdguiden - Lämna prov för covid-19länk till annan webbplats

Provtagning för turister eller besökare

Vårdcentralerna utför även provtagning på dig som är turist eller besökare från andra regioner eller länder – OBS! bara om du har covidliknande symtom.

Vårdcentralen skriver inga intyg om symtomfrihet och du ska inte vända dig till dem om du vill göra provtagning för att slippa karantän inför en resa. Titta i stället på Folhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, där de sammanställt en lista på privata aktörer som gör sådana test.

Kerstin Carlsson, Sävsjö kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) berättar:
– Det är en droppsmitta som smittar när man hostar och nyser. Och man måste få in partiklarna på slemhinnorna i ögon, näsa eller mun. Därför är det väldigt viktigt att man håller rekommenderat avstånd på cirka två meter mellan människor och att man är noga med sin handhygien och inte heller pillar sig i ansiktet. För att undvika att personal ska bära smitta har vi sedan länge haft riktlinjen att man ska vara hemma om man känner minsta symptom och två dagar efter att man blivit fri från symptom.

Läs hela intervju med Kerstin här


Kerstin Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Patientsekretess

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av patientsekretess. Våra invånare ska alltid kunna känna stort förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig. Sävsjö kommun kommer med anledning av detta inte lämna ut några uppgifter om anställda, elever, brukare eller andra som eventuellt är smittade. Enskilda medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter. Att generellt berätta om konstaterade eller misstänkt smittade kan både skada enskilda, bryta mot patientsekretessen och skapa onödig oro som i sin tur kan leda till onödig belastning på vården.

Sekretess och tystnadsplikt betyder att man inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om enskildas personliga förhållanden.

Alla som arbetar inom Sävsjö kommun omfattas på olika sätt av bestämmelserna för offentlighet och sekretess. Det här regleras i första hand genom lagstiftningen i Tryck­frihets­förordningen och i Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess och tystnadsplikt är ett skydd för enskilda individer och deras närstående för att de inte ska drabbas eller skadas på något sätt.

Vid en konstaterad smitta efter provtagning ansvarar smittskydd vid Region Jönköpings län för vidare hantering och smittspårning. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Läs även artikeln med Sävsjö kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska som reder ut begreppen och berättar hur vi jobbar

Region Jönköpings län rapporterar om smittor varje vecka

Från och med den 5 maj har Region Jönköpings län beslutat att lämna veckovisa rapporter om antalet smittade i respektive kommun (i hela kommunen, inte specifikt i våra verksamheter)

Länk till Region Jönköpings webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Veckovis uppdatering av antalet smittade inom äldreomsorgen

Efter en allmänt hållen begäran från media har Sävsjö kommun beslutat att från och med den 8 maj lämna ut uppgifter om antalet smittade på våra äldreboenden. Rapporteringen uppdateras en gång i veckan. En sekretessprövning har gjorts som visat att uppgiften inte riskerar att röja patientsekretessen och att den därför måste lämnas ut. Den kan inte heller skada den enskilde eller dennes anhöriga.

Den 3 juni inkom även en begäran från media om att lämna ut antalet smittade inom hemtjänsten. Från och med denna dag redovisas även den informationen veckovis efter att sedvanlig sekretessprövning gjorts.

Läs pressmeddelandet om antalet smittade på våra äldreboenden här

Bekräftade fall av Covid-19, fredagen den 27 november 2020:

 • Antal bekräftat smittade av covid-19 inom våra äldreboenden idag: 1
 • Antal bekräftat smittade av covid-19 inom våra äldreboenden historiskt: 7
 • Antalet bekräftat smittade av covid-19 inom hemtjänsten idag: 2
 • Antalet bekräftat smittade av covid-19 inom hemtjänsten historiskt: 8

Siffrorna visar bara antalet bekräftat smittade av covid-19 på våra äldreboenden och inom hemtjänsten, där provtagning görs på brukare, och säger inget om antalet smittade i kommunen som helhet. Det är viktigt att poängtera att det idag finns allmän spridning av sjukdomen covid-19 i det svenska samhället. Sävsjö kommuns högsta prioritet är att fortsatt bidra till en låg smittspridning inom kommunens verksamheter. För att minska riskerna följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län har tagit fram. Vi arbetar också kontinuerligt med att dra lärdomar, utveckla våra rutiner och ta till vara på goda exempel.

Sävsjö kommun följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Region Jönköpings län gör bedömningar om vilka som är aktuella för provtagning.

Vid en konstaterad smitta efter provtagning ansvarar smittskydd vid Region Jönköpings län för vidare hantering och smittspårning. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Pollenkollenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett bra verktyg för att att du ska kunna hålla koll på pollenhalterna.
– Både hösnuva och infektion som till exempel covid-19 kan börja med liknande symptom, berättar Lotta Larsdotter, direktör för vårdcentralerna Bra Liv.

Läs mer och se Lotta Larsdotters video där hon förklarar skillnaderna mellan pollenallergi och coronavirus/covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Enligt den senaste informationen från Livsmedelsverket gällande coronaviruset så avråder man inte från att servera bufféer.

Att fördela ut mattiderna för att minska antalet gäster samtidigt är en effektiv åtgärd för att minska risken för smittspridning enligt Folkhälsomyndigheten.

Sävsjö kommun följder de rekommendationer och riktlinjer som Livsmedelsverket ger. Det pågår ett arbete inom våra skolrestauranger och i övriga restauranger i kommuens regi där vi löpande ser över förutsättningarna för att minska risken för smittspridning.

Läs mer om virus och mat på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du tillhör en riksgrupp kan du få hjälp att handla och få mat hemkörd till din dörr. Läs mer här

Barn, barnomsorg och skola

Huvudprincipen för Sävsjö kommuns förskolor och skolor är att vi följer anvisningar och beslut från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i Region Jönköpings län.

Läs Folkhälsomyndighetens information till föräldrar och vårdnadshavarelänk till annan webbplats.

Sidan innehåller bland annat:

 • Beskrivningar av kända symtom för covid-19, både kortvariga och kvarvarande symtom.
 • Information om vad som gäller för provtagning för olika åldrar.
 • Information om när barn och unga i olika åldrar kan återvända till skola och förskola.

När du bor tillsammans med någon som är smittad

Smittskyddsläkare i Region Jönköpings publicerade onsdagen den 14 oktober förhållningsregler som gäller dig som bor tillsammans med en person som är smittad av covid-19. Dessa är baserade på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och innebär att:

 • Vuxna och gymnasieungdomar som är friska men som bor tillsammans med en bekräftat smittad person ska stanna hemma från arbetsplats och skola under en vecka.
 • Barn som är friska men som bor tillsammans med en bekräftat smittad person ska gå i skola eller förskola och även gymnasiesärskolan. I övrigt gäller att begränsa sina kontakter och till exempel avstå från alla fritidsaktiviteter.
 • Du som bor tillsammans med en bekräftat smittad person, men inte kan arbeta hemifrån, kan få ett läkarintyg om du ansöker om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

Före återgång till arbete eller skola bör prov för covid-19 tas. Provet tas efter 5-7 dagar genom att du besöker din vårdcentral.

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten har den 1 december förändrat rekommendationerna som innebär att även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma även om barnet inte har några symptom. Det är nu samma rekommendationer som gäller för äldre elever, exempelvis gymnasieeelever. Syftet är att skapa arbetsro för personalen i förskola och skola som känt oro för att ta emot barn från familjer med smitta.

Länkar

Läs smittskyddsläkarens pressmeddelande rån den 14 oktoberlänk till annan webbplats

Läs mer om förhållningsreglerna för hushåll på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Information från Folkhälsomyndighetens webbplats om vad du kan göra om någon i din familj är sjuk i covid-19.länk till annan webbplats

Information på Folkhälsomyndighetens om att symptomfria barn ska stanna hemma. länk till annan webbplats

Aleholm inför delvis distansundervisning

Mellan den 1 december och 12 februari 2021 införs en kombinerad när- och distansundervisning på gymnasieskolan Aleholmlänk till annan webbplats. Beslutet är fattat med hänsyn till den ökade trängseln i samband med en pågående byggnation.

Den kombinerade när- och distansundervisningen, även kallad partiell distansundervisning, genomförs efter att skolans ledning lyft behovet i samband med en pågående byggnation som inneburit att delar av lokalerna stängts av. Den ökade trängseln i samband med detta har gjort det svårare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd. Som underlag för beslutet har en riskbedömning och konsekvensbeskrivning genomförts i samråd mellan skolans ledning och fackliga företrädare.

Undervisningen kommer att bedrivas enligt ordinarie schema via digitala verktyg och videosamtal. Årskurserna 1-4 kommer att varva distansundervisning med undervisning på plats i skolan under perioden. Språkintroduktion, individuellt alternativ, grundläggande vuxenutbildning och gymnasiesärskolan omfattas inte av den partiella distansundervisningen.

Under sen eftermiddag idag, onsdagen den 25 november, har ett informationsbrev sänts ut till vårdnadshavare och elever via lärplattformen Vklass.

Beslutet kan komma att omprövas under perioden.

Någon sådan åtgärd finns det i dagsläget inte några planer på i Sävsjö kommun. Förskolor och fritidshem är öppna som vanligt och föräldrar ska följa Folkhälsomyndighetens råd om barnen har förkylningssymtom. Skulle en situation uppstå där en förskola får svårt att hålla öppet på grund av sjukskriven personal, kommer detta lösas från fall till fall i samarbete med de andra förskolorna.

Läs Folkhälsomyndighetens information till föräldrar och vårdnadshavarelänk till annan webbplats.

Informationen innehåller bland annat:

 • Beskrivningar av kända symtom för covid-19, både kortvariga och kvarvarande symtom.
 • Information om vad som gäller för provtagning för olika åldrar.
 • Information om när barn och unga i olika åldrar kan återvända till skola/förskola.

Evenemang, aktiviteter, föreningar och sport

Troligtvis inte, anledningen är att restriktionerna för max antal deltagare vid allmänna sammankomster och evenemang har skärpts.

 • Länsstyrelsen har beslutat att från och med den 24 november får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga evenemang. Beslutet gäller även för sittande publik.
 • Det innebär att du inte får ordna kulturevenemang, religiösa sammankomster eller idrottsevenemang där antalet deltagare överstiger åtta personer. Undantaget är begravningssceremonier, som dock inte får överstiga 20 personer.
 • De åtta personer som får delta ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra.
 • På grund av att de lokala råden för Jönköpings län gäller fram till den 13 december så ska du generellt undvika att att arrangera offentliga samlingar, evenemang och träffar. Om det går, håll ditt evenemang digitalt.

Läs mer om beslutet om max antal deltagare på Länsstyrelsens webbplats. länk till annan webbplats

Beslutet gäller tills vidare, men utgångspunkten är att begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Beslutet kommer att omprövas kontinuerligt av Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter som tar del i beslutet.

Idrottsanläggningar stängs ner - undantag barn och unga födda 2005 eller senare

Fram till den 13 december stängs all verksamhet i Sävsjö kommuns idrottsanläggningar, utom tidigare planlagd träning för barn- och ungdomar födda 2005 eller senare, ner.

Träningar för barn födda 2005 och senare får alltså genomföras. Omklädning och duschning ska dock ske hemma.

Är det några verksamheter och aktiviteter som har stängt?

Kommunala evenemang, aktiviteter, caféer och mötesplatser i anslutning till våra äldreboenden har stängt tills vidare. Det innebär att vi inte kommer arrangera några samlingar där det kommer in personer som inte bor på boendena, såsom bingo, gudstjänster med mera.

Även kommunens mötesplatser, som ligger i anslutning till boendena, stängs tills vidare. Beslutet omfattar all öppen verksamhet på Brygghörnan i Sävsjö, Söderhörnet i Stockaryd och Träffpunkten i Rörvik. Även gymmet på Brygghörnan har stängt.

Är Familjebadet öppet som vanligt?

Familjebadet stänger äventyrs- och relaxdelen. Från och med lördag den 4 april är endast 25-meters bassängen öppen för motionssimning och pågående gruppträningsaktiviteter.

Barnbassäng, rutschbana, relaxdel och äventyrsaktiviteter är helt stängda tills vidare.

Beslutet är taget för att förhindra smittspridning av covid-19.

För öppettider för motionssim, se Familjebadet sida.

Enligt Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan simhallar hålla öppet men personer som är över 70 år eller som tillhör andra riskgrupper ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Även andra idrottsanläggningar som drivs i kommunens regi är fortsatt öppna som vanligt. Detta kan dock komma att ändras och ansvariga inom Sävsjö kommun håller sig uppdaterade dagligen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om vi stänger en verksamhet kommunicerar vi det på webbplatsen så tydligt vi kan.

Vad gäller för Kulturhusets evenemang?

Kulturhuset ansvarar själva för sin verksamhet. Vissa av evenemangen som presenteras på visitsavsjo.se kan komma att ställas in på grund av rekommendationer kring begränsad smittspridning. Beslutet är upp till respektive arrangör. Även för de evenemang som Sävsjö kommun arrangerar finns informationen inlagd i respektive evenemang. Se visitsavsjo.se

Har ni beslutat om att stänga några andra kommunala evenemang?

Ja, öppet hus på Aleholm, prova-på-kväll på Musikskolan och Landsbygdsdialogen i Hylletofta är exempel på aktiviteter som Sävsjö kommun valt att skjuta fram på obestämd tid

Vi är en förening/organisation- kan vi arrangera aktiviteter som vanligt?

Regeringen har efter Folkhälsomyndighetens råd beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det gäller exempelvis föreläsningar, teater, mässor och idrottstävlingar. Läs beslutet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För privata sammankomster rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du ska göra en riskbedömning och helst följa samma regler om att undvika samlingar med fler än 50 personer. Läs mer om riskbedömningen och hur du kan tänka på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ja, idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare får fortsätta med sin träning. Det gäller även för idrottsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare som bedrivs av exempelvis kyrkor.

Nej, det är endast idrottsföreningars träning för barn födda 2005 eller senare som undantas rekommendationen att att avstå från exempelvis möten, träning och tävlingar.

Även barn och unga ska begränsa sina kontakter till de personer som de bor och umgås med i skolan utöver idrottsträning.

Idrottsträningar för barn och unga omfattas inte av regeln eftersom sådan träning inte räknas som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Träningar för barn födda 2005 och senare får alltså genomföras.

Kommunerna i Jönköpings läns har gemensamt bestämt att göra allt för att hjälpa till att minska smittspridningen. Sävsjö kommun har därför stängt möjligheten att boka våra lokaler under en begränsad tid. Vår bedömning är att de möten som inte kan anordnas i det egna hemmet bryter mot rekommendationen att delta i möten.

Eftersom läget är så osäkert även efter den 13 december hanterar Sävsjö kommun enbart bokningar som är förknippade med de aktiviteter som är tillåtna enligt lokala råden och andra regler. Nya bokningar mottas först när beslut om lättnad av sanktionerna är taget.

Ja, Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får samla fler än åtta deltagare även om deltagarna sitter med avstånd. Det enda undantaget är begravningar.

Det finns inget generellt undantag för barn när det gäller andra aktiviteter än idrottsträningar. Barn och unga ska avstå från att delta i övriga fritidsaktiviteter utöver idrottsträningar. Även barn och unga ska generellt begränsa sina kontakter till de personer som de bor och umgås med i skolan.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit ett principbeslut om att de föreningar som så önskar får redovisa volymen av de aktiviteter som hölls motsvarande period året innan.

Familjebadet stängt tills vidare

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 kommer Familjebadet hålla stängt tillsvidare. Simskoleverksamheten fortsätter som vanligt.

Familjebadets sida för information om öppettider.

Kulturhuset ansvarar själva för sin verksamhet. Vissa av evenemangen som presenteras på visitsavsjo.se kan komma att ställas in på grund av rekommendationer kring begränsad smittspridning. Beslutet är upp till respektive arrangör. Även för de evenemang som Sävsjö kommun arrangerar finns informationen inlagd i respektive evenemang. Se visitsavsjo.se

Vissa kommunala anläggningar och verksamheter hålls stängda

Sävsjö kommun har den 5 november beslutat att stänga ett antal kommunala anläggningar och verksamheter i syfte att följa de skärpta lokala råden. Även om inte verksamheten är stängd kan öppettiderna vara förändrade. Läs mer om vilka kommunala verksamheter som påverkas av stängningen.

Beslut om stängning och förändrade öppettider av vissa verksamheter och anläggningar har förlängts till den 13 december i enlighet med de lokala råden.

Mötesplatserna stängda

Kommunens mötesplatser är stängda tills vidare. Beslutet omfattar all öppen verksamhet på Brygghörnan i Sävsjö, Söderhörnet i Stockaryd och Träffpunkten i Rörvik. Planerade evenemang, träffar, caféer och liknande är inställda. Även gymmet på Brygghörnan har stängt.

Är du vuxen och deltar i någon av våra dagverksamheter eller aktiviteter är du välkommen att delta som vanligt om du inte är förkyld eller har andra symtom på influensa. Har du symtom ska du stanna hemma och kurera dig som vanligt.

Tillhör du en riskgrupp eller om du har allvarliga symptom ska du kontakta vårdguiden via webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på telefon 1177.

Du ska stanna hemma 48 timmar efter att du blivit symptomfri.

Frågor besvaras av ansvarig tjänsteperson/platschef i respektive verksamhet.

Inställda aktiviteter på äldreboenden

Kommunala evenemang, aktiviteter, caféer och mötesplatser i anslutning till våra äldreboenden har stängt tills vidare. Det innebär att vi inte kommer arrangera några samlingar där det kommer in personer som inte bor på boendena, såsom bingo, gudstjänster med mera.

Äldreomsorg och äldreboenden

Sävsjö kommun avråder allmänheten att besöka äldreboenden

Med hänsyn till den ökade smittspridningen och länets skärpta lokala råd avråder Sävsjö kommun anhöriga och andra från att besöka kommunens särskilda boenden fram till den 24 november. Värt att notera är att det är en avrådan och inget förbud eftersom det är tillåtet med besök på äldreboenden från och med den 1 oktober.

Tillåtet med besök på alla äldreboenden

Från 1 oktober är det åter möjligt att besöka närstående på landets äldreboenden – så även i Sävsjö kommun. Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer för säkra besök för att förhindra smittspridning på sin webbplats.länk till annan webbplats

Detta bör du tänka på vid besök hos närstående

Socialförvaltningen i Sävsjö kommun har utarbeta rutiner för säkra besök i våra verksamheter.

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta.

För att förhindra en spridning av smitta till boende, besökare och personal ber vi er tänka på följande:

Det är den boende som bestämmer om hen önskar besök från närstående och vid ett besök har både den boende och besökare ansvar för att besöket sker på ett säkert sätt för att minimera risken för smittspridning.

Besök ska ske i den boendes lägenhet eller om möjligt utomhus. Besökare rekommenderas att gå direkt till sin närståendes lägenhet.

Besök behöver inte bokas men ring gärna närstående eller enhetschef för att se om det är lämpligt med besök, att det inte blir flera besök vid samma tillfälle. 2-3 besökare är lämpligt vid varje besök och att tiden passar så inte besök sker vid måltider.

Vid besök gäller folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Tvätta och sprita händerna på anvisad plats
 • Håll ett avstånd på 2 meter till andra
 • Nys och hosta i armvecket
 • Stanna hemma om du är sjuk, även med milda symtom

Möjligheten till besök kan förändras vid ett lokalt utbrott av covid -19.

Kontakta enhetschefen vid frågor.

Mötesplatserna stängda

Kommunens mötesplatser är stängda tills vidare. Beslutet omfattar all öppen verksamhet på Brygghörnan i Sävsjö, Söderhörnet i Stockaryd och Träffpunkten i Rörvik. Planerade evenemang, träffar, caféer och liknande är inställda. Även gymmet på Brygghörnan har stängt.

Är du vuxen och deltar i någon av våra dagverksamheter eller aktiviteter är du välkommen att delta som vanligt om du inte är förkyld eller har andra symtom på influensa. Har du symtom ska du stanna hemma och kurera dig som vanligt.

Tillhör du en riskgrupp eller om du har allvarliga symptom ska du kontakta vårdguiden via webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på telefon 1177.

Du ska stanna hemma 48 timmar efter att du blivit symptomfri.

Frågor besvaras av ansvarig tjänsteperson/platschef i respektive verksamhet.

Inställda aktiviteter på äldreboenden och mötesplatser

Utifrån Folkhälsomyndighetens råd fortsätter vi att inte ha gemensamma aktiviteter på äldreboenden och mötesplatser. Det arrangeras därför inte några samlingar där det kommer in personer som inte bor på boendet. Även kommunens mötesplatser, som ligger i anslutning till boendena, stängs tills vidare. Beslutet omfattar all öppen verksamhet på Brygghörnan i Sävsjö, Söderhörnet i Stockaryd och Träffpunkten i Rörvik. Planerade evenemang, träffar, caféer och liknande är inställda. Även gymmet på Brygghörnan har stängt.

Matsalarna på boendena är stängda för allmänheten

Höglidens matsal i Sävsjö och Södergårdens matsal i Stockaryd är håller från och med den 9 november stängt för allmänheten. Matsalarna i kommunen är fortsättningsvis endast öppna för de boende.

Läs mer om stängningen här

För dig över 70 år

Den särskilda rekommendationen för personer som är 70 år och äldre gäller inte längre. Du som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, omfattas nu av de allmänna råd som gäller för alla. Om det finns lokala råd så ska du även följa dessa. Läs mer om detta på vår sida Information om coronaviruset för dig som är 70+.

Några av kommunens butiker erbjuder hjälp att handla och få mat hemkörd till din dörr. Läs mer här

Om de har möjlighet kan butiker i kommunen hjälpa till med handling och hemkörning av mat till personer i riskgrupp. Under coronapandemin har också antal frivilligorganisationer bistått i arbetet och kommunen har haft en roll i samordningen.

Ta direktkontakt med din närmaste butik och se vilka möjligheter de har att hjälpa dig med handling och hemkörning. Om du har frågor eller om du önskar ansöka om matdistribution hos socialförvaltningen kan du även ringa Sävsjö kommuns växel på telefon 0382-152 00.

Matbutiker i Sävsjö kommun

Coop Sävsjö

Aktuell information saknas i nuläget, var vänlig och kontakta butiken.

ICA Nära Klingan

Erbjuder inte hemleverans eller plockning av varor i nuläget.

Hemköp Vrigstad /Jotos

Mejla beställningar till malena.thor@hemkop.se
Ring in dina beställningar onsdagar klockan 08-10 073-804 43 26
Utkörningsdag: Onsdag eftermiddag/kväll

Tempo

Maila beställningar till tempostockaryd@gmail.com
Ring in dina beställningar måndag till onsdag klockan 10.00-12.00 073-82 30 505
Utkörningsdag: Onsdag eftermiddag/kväll

Handlarn Rörvik

Aktuell information saknas i nuläget, var vänlig och kontakta butiken.

Affären Modahl

Aktuell information saknas i nuläget, var vänlig och kontakta butiken. 0382-240 25

Matdistribution från Sävsjö kommun

Den som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte själv kan tillaga sina måltider eller få behovet tillgodosett på annat sätt har rätt till matdistribution. Du ansöker om detta hos biståndshandläggare. Kontakta socialförvaltningen för mer information, ring 0382-154 60.

För dig som är ung och orolig

Om du är ung och orolig för coronaviruset finns det många du kan prata med inom Sävsjö kommun. Kunnig personal som har tid att prata och lyssna finns här för dig.

Läs mer och hitta telefonnummer på sidan för dig som är ung och orolig för corona.

Fritidsgårdarna och planerade aktiviteter har stängts under höstlovet för att minska risken för smittspridning. Det går ändå låna utrustning från prylbanken om man kontaktar fritidsgården på mejl: hanna.leandersson@savsjo.se

Det är också möjligt att ringa Sävsjö kommuns särskilda ungdomstelefon, nummer 079-060 95 42, om du som ung har frågor eller vill prata.
Information om öppethållandet på fritidsgårdarna lämnas även fortsatt i sociala medier och via Sävsjö kommuns webbplats.

Stöd till företag i coronakrisen

 • Det kommer fortlöpande information om stödåtgärder från regeringen och dessa publiceras på www.verksamt.selänk till annan webbplats.
 • Om du har funderingar på hur du skall utveckla din verksamhet nu och framöver så kontakta Sävsjö kommuns näringslivschef Patrick Blomström 0382–152 15.
 • Behöver du eller ditt företag akut hjälp eller stöd, kontakta Regions Jönköpings läns Företagsjour, som har öppet hela sommaren. Gå till webbplatsen för Företagsjour.länk till annan webbplats
 • Sävsjö Näringslivs AB har en ständig länsdialog kring vilka stödinsatser som behövs för företagen på kort och lång sikt. Dessa inspel vidarebefordras regelbundet till Regeringen. Har du några förslag och tankar på åtgärder som skulle stötta din bransch, kontakta Sävsjö Näringslivs AB. helena@snab.nu
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett underlag till stöd för hur du som företagare kan planera din verksamhet säkert och i krissituationer. Länk till MSB:s webbplats.länk till annan webbplats
 • Vi vill även lyfta möjligheten för hemsändningsbidrag för att trygga varuförsörjningen för boende i glesbygd. Se bifogade regler. Läs mer om hemsändningsbidrag här.länk till annan webbplats

Tillväxthuset tar inte emot besök

 • Tillväxthuset har stängt för spontana besök från och med 2020-03-18. Däremot tar vi emot bokade besök. Om du som företagare behöver nå oss, kontakta respektive handläggare genom kommunens växel 0382-152 00
 • Sävsjö Näringslivs AB samlar länkar till de olika branschsidorna för att du snabbt ska få veta vad som gäller för din bransch. Länk till SNAB:s webbplats.länk till annan webbplats

 • Handla lokalt och välj lokalproducerat!
 • Om du inte kan handla i en fysisk affär, kontakta butiken och fråga om du kan få hemkörning av mat, catering eller varor etcetera.
 • Boka inte av, boka om!
 • Köp ett presentkort hos en lokal aktör, be företaget att skicka det. Presentkortet kan du använda nu eller vid ett senare tillfälle.
 • Köp ett gäng lunchkuponger på din favoritrestaurang.
 • Om du har gått i tankar på att köpa den där jackan, men inte vet var- Leta upp lokala företag på Facebook eller på hemsida och se vad som erbjuds innan du automatiskt köper den via nätet. Den kanske går att köpa på nätet, fast från en lokal eller regional butik?
 • Gå ihop på arbetsplatsen och beställ lunch och fika från en restaurang eller ett café.
 • Hjälp de som är 70+ och i riskgrupper att handla och bistå med hemkörning.
 • Passa på att stötta besöksnäringen genom att skriva en recension om en restaurang, ett hotell eller ett besöksmål i närheten. (Exempelvis recension på Google.)
 • Bli stödmedlem i de verksamheter som har medlemsföreningar.
 • Skulle du arrangera ett lokalt arrangemang som nu blivit inställt? Se över möjligheten att ha kvar bokningen av artister, föreläsare och konferencierer och kör arrangemanget via länk istället.
 • Hjälp, pusha och stötta varandra företagare sinsemellan. Går det att samverka med olika insatser, utkörning exempelvis?

Ta hand om varandra och följ råden från Folkhälsomyndigheten. Fortsätt att konsumera och just nu är det viktigare än någonsin att handla lokalt!

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något!

Tillsvidare gäller de regler som finns kring djurhållning;

 • Det är du som ansvarar för att dina djur mår bra, att de sköts och slaktas inom gällande regelverk.
 • Driver du företag med anställda så är du ansvarig för att tänka igenom hur företaget hanterar en situation vid personalbrist och vilka rutiner som gäller för just ditt företag. Dock är detta en fråga som följs och bevakas inom länets nybildade samordningsgrupp för näringslivsfrågor kopplat till corona-utbrottet. Där sitter bland annat representanter från LRF med.

Så jobbar vi med informationen kring corona

Sävsjö kommuns webbplats är vår huvudkanal för trovärdig information i vardag och kriser. Informationen som publiceras här har vi full kontroll på och den ska alla kunna lita på. När vi behöver nå ut snabbt till till invånarna kan vi ibland komplettera med fler kanaler och lägga ut viktig information i sociala medier som facebook, instagram, LinkedIn och Sävsjöappen.

Hur når Sävsjö kommun personer som pratar andra språk eller inte kan följa rapporteringen på hemsida och sociala medier?

Vi har satt upp affischer på flera språk i våra verksamheter. Dessa berättar främst om varför det är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk. Information på flera språk finns på webbplatsen på den här sidan.

Kommunalhusets reception är öppen och personal där svarar på frågor både fysiskt och via kommunens växel 0382-152 00. Vi har också förberett oss för att kunna öka bemanningen i vår växel om vi ser att behovet ökar. Varje vardag mellan klockan 13.00-15.00 finns möjlighet för dig som är 70+ eller tillhör en riskgrupp att att ringa och få hjälp, stöd och information.

Vi har satt upp affischer på flera språk i våra verksamheter. Dessa berättar främst om varför det är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk. Läs mer på sidan Protect yourself and others - in other languages

Kommunalhusets reception är öppen och personal där svarar på frågor både fysiskt och via kommunens växel 0382-152 00. Vi har också förberett oss för att kunna öka bemanningen i vår växel om vi ser att behovet ökar. Varje vardag mellan klockan 13.00-15.00 finns möjlighet för dig som är 70+ eller tillhör en riskgrupp att ringa och få hjälp, stöd och information.

Modersmålslärare i skolan och annan lämplig pesonal i verksamheten har fått i uppdrag att bistå i arbetet med kommunikation till invånare som har behov av information på fler språk.

Fler frågor och svar hos Folkhälsomyndigheten

Allmänna frågor och svar om coronaviruset kan du hitta på Folkhälsomyndighetens hemsida. Folkhälsomyndigheten - Frågor och svar om coronaviruset.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.