Lyssna på sidan Lyssna

Två familjer

Vanliga frågor och svar om coronaviruset, covid-19

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får som rör kommunens verksamhet. Vi fyller på efter hand som frågor kommer in och arbetar för att snabbt få fram ett korrekt svar.

For information in other languages, please use Google Translate by activating this function in the main menu.

Besök gärna krisinformation.selänk till annan webbplats för aktuell information om vilka råd och rekommendationer som gäller.

Generella råd

 1. Det är viktigt att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Ha för vana att alltid tvätta händerna när du kommer hem.
 2. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
 3. Undvik att röra ditt ansikte eller dina ögon och undvik att vara i nära kontakt med smittade personer
 4. Vistas inte i större folksamlingar eller i lokaler där det finns många andra samtidigt. Håll avstånd med cirka 2 meter.
 5. Undvik att medverka fysiskt på möten och evenemang, försök om möjligt att välja digitala alternativ såsom Skype, Teams eller telefonkonferens.
 6. Avstå från att anordna eller delta i större sociala sammanhang som fester, dop, bröllop och kalas.
 7. Handla vid särskilda tidpunkter då det är ett mindre antal människor i affären.
 8. Res i första hand med egna färdmedel eller andra allmänna färdmedel som går att boka. Undvik resor med kollektivtrafiken och undvik särskilt resor i rusningstrafik.

Allmänt

Deltagartaken för privata och allmänna sammankomster höjs i flera steg under sommaren. Regeringen tog beslut om lättnader i restriktionerna senast den 15 juli. Läs mer om vad som gäller just nu på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats och på Krisinformation.selänk till annan webbplats.

Alla regelverk syftar till att göra det möjligt för människor att hålla avstånd i verksamheterna och på arrangemangen, och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Hur många får samlas i olika lokaler?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en tabell med information om hur många deltagare som får delta i ett arrangemang och vistas i olika typer av lokaler från den 15 juli. I tabellen finns hänvisningar till de regelverk som gäller.

Länk till Folkhälsomyndighetens webbplats för max antal deltagare på sammankomster och i olika lokaler.länk till annan webbplats

Frågor om allmänna och privata sammankomster?

Har du frågor om vad som gäller för allmänna och privata sammankomster? Läs mer på Länsstyrelsens webbplats länk till annan webbplats eller hos Polisen.se.länk till annan webbplats Du kan också mejla dina frågor till covid19.jonkoping@lansstyrelsen.se

Din region ansvarar för information om vaccination av allmänheten.

1177 och Folkhälsomyndigheten

På Vårdguidens webbplats 1177.selänk till annan webbplats kan du hitta information om vaccination mot covid-19. Läs också frågor och svar om vaccination hos Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats

Du kan också hitta övergripande information om vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. länk till annan webbplats

Lättläst och teckenspråk

Information om vaccination finns även på lättläst svenska på 1177.selänk till annan webbplatsoch på teckenspråk på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Sävsjö kommun har en intern inriktnings- och samordningsfunktion, förkortad ISF.

Gruppen träffas regelbundet och består av olika representanter från kommunens verksamheter och har som uppgift att samordna information och insatser. Sävsjö kommun ingår också i ett regionalt arbete i Jönköpings läns F-samverkan och får där del av löpande information från smittskyddsläkare och från beredskapsenheten på länsstyrelsen.

Text

Ålder är fortsatt den främsta riskfaktorn om du skulle bli sjuk i Covid-19.

Du som är 70 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp omfattas av de allmänna råd och rekommendationer som gäller för alla. Även om du har vaccinerats är det fortsatt viktigt att du följer råd och rekommendationer. Du kan läsa mer om de allmänna nationella råden på savsjo.se.

Matdistribution från Sävsjö kommun

Den som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte själv kan tillaga sina måltider eller få behovet tillgodosett på annat sätt har rätt till matdistribution. Du ansöker om detta hos biståndshandläggare. Kontakta socialförvaltningen för mer information, ring 0382-154 60. Om du har frågor kan du även ringa Sävsjö kommuns växel på telefon 0382-152 00.

 

Gör en insats

Vuxenvandra i coronatider

Sävsjö kommuns fritidsledare och fältpedagoger ser ett behov av att fler vuxna är ute på stan. Därför söker vi frivilliga som är intresserade av att vuxenvandra i Sävsjö kommun.

På grund av smittoläget är vuxenvandringen för frivilliga för närvande inte igång men vi tar gärna emot din intressenanmälan.

Här kan du läsa mer och anmäla ditt intresse att vuxenvandra.

Bidra inte till ryktesspridning

Bidra inte till ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information i sociala medier. Dela endast bekräftad information från säkra källor, såsom myndigheter, regioner och kommuner.

Insatser från civilsamhället och olika frivilliggrupper har stor betydelse i både vardag och i kriser, något som inte minst den pågående coronapandemin visat. För att säkeställa tillgången på resurser har Sävsjö kommun utvecklat en e-tjänst där privatpersoner, föreningar, organisationer, församlingar eller liknande kan anmäla sitt intresse att hjälpa till - nu eller i en framtid när behov eventuellt uppstår. En matchning och samverkan kommer också ske gentemot befintliga aktörer som är i behov av stöd för att utföra sina respektive uppdrag. Välkommen med din intresseanmälan!

Till e-tjänsten för frivilliga insatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upplever du trängsel?

Trängs folk i butiken, på restaurangen eller någon annanstans utan att tänka på att de kan sprida coronaviruset? Nu har du möjlighet att tipsa kommunen. Välkommen med din synpunkt!

Länsstyrelsen vill höra din åsikt!

Länsstyrelsen i Jönköpings län har på sin webbsida lanserat en enkät om trängsel och annat som rör efterlevnad av råd och rekommendationer. I enkäten kan du som privatperson rapportera in hur du upplever att allmänheten följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Din medverkan är helt anonym och du kan med fördel svara på enkäten vid flera tillfällen. Resultatet från enkäten presenteras veckovis i Länsstyrelsens regionala lägesbild.

Enkät för efterlevnad av råd och rekommendationerlänk till annan webbplats

Om smitta och smittspridning

Coronaviruset och Covid-19 kan ge ett eller flera av följande symtom:

 1. hosta,
 2. feber,
 3. andningsbesvär,
 4. snuva,
 5. halsont,
 6. huvudvärk,
 7. muskel- och ledvärk,
 8. illamående.

Om du upplever symptom uppmanas du att testa dig för covid-19.

Invånare i Sävsjö kommun ska testa sig för covid-19. Det gäller för alla som har symtom, även milda symtom. Det är Region Jönköpings län som ansvarar för provtagningen. Kontakta din vårdcentral för rådgivning och vidare instruktioner.

Provtagning sker endast efter tidsbokning

Provtagning sker endast efter tidsbokning, antingen digitalt via appen Bra Liv Näralänk till annan webbplats eller genom att ringa vårdcentralen 010-24 38 610. Du ska alltså inte gå till vårdcentralen för provtagning utan att ha bokat tid först. Anledningen är att regionen vill hindra smittspridning. Provtagningen sker på baksidan av vårdcentralen i Sävsjö.

Om ditt barn ska testas för covid-19 är det du som vårdnadshavare som tar kontakt med vårdcentralen och bokar tid.

Du kan läsa mer om provtagning på 1177 Vårdguiden.länk till annan webbplats

Regionen rapporterar inte längre om antalet smittade

Region Jönköpings län har tidigare lämnat veckovisa rapporter om antalet smittade i respektive kommun (i hela kommunen, inte specifikt i våra verksamheter). Från och med torsdagen den 4 mars 2021 kommer regionen att hänvisa till Folkhälsomyndighetens officiella statistik om bekräftade fall av covid-19 i kommunerna.

Folkhälsomyndighetens statistik om antal smittade i covid-19 per kommun (arcgis.com)länk till annan webbplats

Sävsjö kommun har beslutat att inte längre publicera information om antalet smittade inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens statistik om antal smittade.

Enligt den senaste informationen från Livsmedelsverket gällande coronaviruset så avråder man inte från att servera bufféer. Risk för smittspridning uppstår istället om det uppstår trängsel.

Att fördela ut mattiderna för att minska antalet gäster samtidigt är en effektiv åtgärd för att minska risken för smittspridning enligt Folkhälsomyndigheten.

Sävsjö kommun följder de rekommendationer och riktlinjer som Livsmedelsverket ger. Det pågår ett arbete inom våra skolrestauranger och i övriga restauranger i kommuens regi där vi löpande ser över förutsättningarna för att minska risken för smittspridning.

Läs mer om virus och mat på Livsmedelsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn och unga

Huvudprincipen för Sävsjö kommuns förskolor och skolor är att vi följer anvisningar och beslut från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i Region Jönköpings län.

På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats finner du som förälder eller vårdnashavare information om vad du gör om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

När du bor tillsammans med någon som är smittad

Smittskyddsläkare i Region Jönköpings publicerade onsdagen den 14 oktober förhållningsregler som gäller dig som bor tillsammans med en person som är smittad av covid-19.

Läs smittskyddsläkarens pressmeddelande från den 14 oktoberlänk till annan webbplats

Dessa är baserade på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och innebär att:

 • Vuxna och gymnasieungdomar som är friska men som bor tillsammans med en bekräftat smittad person ska stanna hemma från arbetsplats och skola under en vecka.
 • Barn som är friska men som bor tillsammans med en bekräftat smittad person ska gå i skola eller förskola och även gymnasiesärskolan. I övrigt gäller att begränsa sina kontakter och till exempel avstå från alla fritidsaktiviteter.
 • Du som bor tillsammans med en bekräftat smittad person, men inte kan arbeta hemifrån, kan få ett läkarintyg om du ansöker om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

Före återgång till arbete eller skola bör prov för covid-19 tas. Provet tas efter 5-7 dagar genom att du besöker din vårdcentral.

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten har den 1 december förändrat rekommendationerna som innebär att även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma även om barnet inte har några symptom. Det är nu samma rekommendationer som gäller för äldre elever, exempelvis gymnasieelever. Syftet är att skapa arbetsro för personalen i förskola och skola som känt oro för att ta emot barn från familjer med smitta.

Information på Folkhälsomyndighetens webbplats om att symptomfria barn ska stanna hemma.länk till annan webbplats

Fritidsgårdarna är öppna måndag, tisdag, onsdag , torsdag och lördag för årskurs sex till gymnasiet. Max sex persorer kan vara där samtidigt och därför måste man boka i förväg via instagram, facebook eller telefon 079-060 95 42.

Samtliga elever på Rörviks skola och Hofgårdsskolan deltar i undervisning på skolan som vanligt.

Undervisningen på gymnasieskolan Alehom bedrivs genom en kombination av fjärr-/distansundervisning och närundervisning i skolan. Läs regeringens pressmeddelande om fjärr- och distansundervisninglänk till annan webbplats

Undervisning av både individer och grupper pågår på ett smittsäkert sätt.

Nej, både förskolor och fritidshem är öppna som vanligt och föräldrar ska följa Folkhälsomyndighetens råd om barnen har förkylningssymtom. Skulle en situation uppstå där en förskola får svårt att hålla öppet på grund av sjukskriven personal, kommer detta lösas från fall till fall i samarbete med de andra förskolorna.

Evenemang, aktiviteter, föreningar och sport

För svar på frågor om hur många som får samlas i olika sammanhang från och med den 15 juli, läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigeten har från och med den 1 juli 2021 gjort justeringar i de allmänna råden för idrott, kultur och fritid. Det innebär att läger och cuper kan genomföras utan begränsning. Men det är viktigt att komma ihåg att de allmänna råden för individen och verksamhetsansvariga fortsatt kvarstår i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning av covid-19 m.m

Läs vad Folkhälsomyndigheten rekommendera-ger för alternativ till förebyggande åtgärder för läger och cuper. länk till annan webbplats

Ja, Sävsjö kommuns idrottsanläggningar är öppna för träning för barn och unga födda 2002 eller senare.

Sävsjö kommun har tillsammans med föreningslivet tagit fram en gemensam riktlinje.


Kultur- och fritidsnämnden har tagit ett principbeslut om att de föreningar som så önskar får redovisa volymen av de aktiviteter som hölls motsvarande period året innan.

Under sommaren har familjebadet stängt för renovering, men vissa verksamheter är öppna. Läs mer på Familjebadets sida

Inställda aktiviteter på äldreboenden och mötesplatser

Utifrån Folkhälsomyndighetens råd fortsätter vi att inte ha gemensamma aktiviteter på äldreboenden och mötesplatser. Det arrangeras därför inte några samlingar där det kommer in personer som inte bor på boendet. Även kommunens mötesplatser, som ligger i anslutning till boendena, stängs tills vidare.

Beslutet omfattar all öppen verksamhet på Brygghörnan i Sävsjö, Söderhörnet i Stockaryd och Träffpunkten i Rörvik. Planerade evenemang, träffar, caféer och liknande är inställda. Även gymmet på Brygghörnan har stängt.

Matsalarna på boendena är stängda för allmänheten

Höglidens matsal i Sävsjö och Södergårdens matsal i Stockaryd håller stängt för allmänheten. Matsalarna i kommunen är fortsättningsvis endast öppna för de boende.

Äldreomsorg och äldreboenden

Folkhälsomyndigheten har, efter genomförd vaccination, lättat på sina rekommendationer för besök på särskilda boenden för äldre. Av den anledningen väljer nu även Sävsjö kommun att ta bort den avrådan som vi kommunicerat ut sedan tidigare. Det är fortsatt av största vikt att besök sker på ett smittsäkert sätt.

Tänk på att skydda äldre!

Du ska vara extra försiktig om du ska träffa en person som är äldre än 70 år eller som tillhör en riskgrupp. Trots att de boende har fått två doser av vaccinet finns det en liten risk för att de blir sjuka om de utsätts för smitta. Hög ålder är också den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta. Du kan även smitta andra utan att ha egna symtom.

Detta bör du tänka på vid besök hos närstående på äldreboende

Socialförvaltningen i Sävsjö kommun har utarbetat rutiner för säkra besök i kommunens verksamheter. Om du ska besöka anhöriga på äldreboenden ska du ta hänsyn till verksamhetens rutiner och regler. Om du har frågor ska du i förväg kontakta enhetschefen för boendet.

För att förhindra spridning av smitta till boende, besökare och personal ber vi er tänka på följande:

 • Det är den boende som bestämmer om den önskar besök från närstående. Vid ett besök har både den boende och besökaren ansvar för att besöket sker på ett säkert sätt för att minimera risken för smittspridning.
 • Besök ska ske i den boendes lägenhet eller om möjligt utomhus. Besökare rekommenderas att gå direkt till sin närståendes lägenhet.
 • Besök behöver inte bokas i förväg men ring gärna din närstående eller till enhetschef för att se om det är lämpligt med besök. Det bör inte ske besök av flera sällskap vid samma tillfälle. 2-3 besökare är lämpligt vid varje tillfälle och att tiden anpassas så att inte besök sker vid måltider.
 • Säkerställ att avstånd kan hållas (minst 2 meter)
 • Följ de anvisningar för besök som finns på särskilda boende.
 • Personal inom vård- och omsorg ska även fortsättningsvis använda skyddsutrustning för att skydda brukarna och sig själva från exponering av covidsmitta.

Följ även Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök

Vid besök gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Tvätta och sprita händerna på anvisad plats.
 • Nys och hosta i armvecket.
 • Stanna hemma om du är sjuk, även med milda symtom.
 • Håll ett avstånd på 2 meter till andra.

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för säkra besök för att förhindra smittspridning på äldreboenden.länk till annan webbplats

Du som har vaccinerat dig behöver ändå fortsätta att följa rekommendationerna för att hindra smittspridning.

 • stanna hemma vid symtom
 • hålla avstånd till andra människor
 • tvätta händerna ofta.

Läs mer om vaccination hos Region Jönköpings länlänk till annan webbplats

Läs också frågor och svar om vaccination hos Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats

Tänk på att skydda äldre!

Du ska vara extra försiktig om du ska träffa en person som är äldre än 70 år eller som tillhör en riskgrupp. Trots att de boende har fått två doser av vaccinet finns det en liten risk för att de blir sjuka om de utsätts för smitta. Hög ålder är också den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta. Du kan även smitta andra utan att ha egna symtom.

Detta bör du tänka på vid besök hos närstående på äldreboende

Socialförvaltningen i Sävsjö kommun har utarbetat rutiner för säkra besök i kommunens verksamheter. Om du ska besöka anhöriga på äldreboenden ska du ta hänsyn till verksamhetens rutiner och regler. Om du har frågor ska du i förväg kontakta enhetschefen för boendet.

För att förhindra spridning av smitta till boende, besökare och personal ber vi er tänka på följande:

 • Det är den boende som bestämmer om den önskar besök från närstående. Vid ett besök har både den boende och besökaren ansvar för att besöket sker på ett säkert sätt för att minimera risken för smittspridning.
 • Besök ska ske i den boendes lägenhet eller om möjligt utomhus. Besökare rekommenderas att gå direkt till sin närståendes lägenhet.
 • Besök behöver inte bokas i förväg men ring gärna din närstående eller till enhetschef för att se om det är lämpligt med besök. Det bör inte ske besök av flera sällskap vid samma tillfälle. 2-3 besökare är lämpligt vid varje tillfälle och att tiden anpassas så att inte besök sker vid måltider.
 • Säkerställ att avstånd kan hållas (minst 2 meter)
 • Följ de anvisningar för besök som finns på särskilda boende.
 • Personal inom vård- och omsorg ska även fortsättningsvis använda skyddsutrustning för att skydda brukarna och sig själva från exponering av covidsmitta.

Följ även Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök

Vid besök gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Tvätta och sprita händerna på anvisad plats.
 • Nys och hosta i armvecket.
 • Stanna hemma om du är sjuk, även med milda symtom.
 • Håll ett avstånd på 2 meter till andra.

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för säkra besök för att förhindra smittspridning på äldreboenden.länk till annan webbplats

Mötesplatserna stängda

Kommunens mötesplatser är stängda tills vidare. Beslutet omfattar all öppen verksamhet på Brygghörnan i Sävsjö, Söderhörnet i Stockaryd och Träffpunkten i Rörvik. Planerade evenemang, träffar, caféer och liknande är inställda. Även gymmet på Brygghörnan har stängt.

Är du vuxen och deltar i någon av våra dagverksamheter eller aktiviteter är du välkommen att delta som vanligt om du inte är förkyld eller har andra symtom på influensa. Har du symtom ska du stanna hemma och kurera dig som vanligt.

Tillhör du en riskgrupp eller om du har allvarliga symptom ska du kontakta vårdguiden via webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på telefon 1177.

Du ska stanna hemma 48 timmar efter att du blivit symptomfri. Frågor besvaras av ansvarig tjänsteperson eller platschef i respektive verksamhet.

Matsalarna på boendena är stängda för allmänheten

Höglidens matsal i Sävsjö och Södergårdens matsal i Stockaryd är håller från och med den 9 november stängt för allmänheten. Matsalarna i kommunen är fortsättningsvis endast öppna för de boende.

Du som är 70 år eller äldre eller ingår i en riskgrupp omfattas nu av de allmänna råden som gäller för alla. Här har vi samlat tips och råd från Folkhälsomyndigheten som du kan tänka på när du ska träffa anhöriga eller vänner.

 1. Håll kontakt med dina vänner eller anhöriga via telefon, videosamtal eller mejl om du har det. Digitala verktyg kan hjälpa dig att hålla kontakten och du riskerar inte att föra smitta vidare eller drabbas av den.
 2. Träffa dina nära och kära eller vänner när alla är friska. Undvik att träffas om du har sjukdomssymtom, även milda symtom.
 3. Undvik att träffa många personer som du annars inte brukar träffa.
 4. Träffa hellre vänner och anhöriga utomhus än inomhus.
 5. Planera dina möten med andra och fundera över vad du kan göra för att minska riskerna för smittspridning.
 6. Var noga med handhygienen. Tvätta händerna med tvål och vatten innan ni ska fika eller äta tillsammans. Handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt.


För dig som är ung

Stöd och information till företag i coronakrisen

Pandemilagen (tillfällig covid-19 lag) lag påverkar verksamheter

Regeringen har beslutat om en tillfällig pandemilag för covid-19. Lagen ger regeringen större möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. Den nya lagen träder i kraft den 10 januari 2021.

Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter

Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter till lagen. Du kan läsa föreskrifterna på Folkhälsomyndighetens webbplats. länk till annan webbplats

Föreskrifterna handlar bland annat om:

 • begränsningar av besökare och kunder,
 • anpassningar av verksamhetslokalerna för att uppnå ett avgränsat utrymme för de som uppehåller sig i lokalen (skyltning och information om begränsningarna).

Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för handelsplatser som butiker och köpcentrum, gym- och idrottsanläggningar och badhus.

Frågor och svar om föreskrifter som rör pandemilagen (Folkhälsomyndigheten). länk till annan webbplats

Läs mer på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats om aktuella lagar som rör covid-19.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs

Länsstyrelsen har i uppgift av regeringen att kontrollera att den tillfälliga covid-19 lagen och dess föreskrifter följs. Länsstyrelsen kommer att kontrollera verksamheter genom tillsyn, antingen genom besök i din verksamhet eller på andra sätt.

Mer information om lagen och Länsstyrelsens tillsyn

På Länsstyrelsens webbplats finns en sammanfattning av vad Folkhälsomyndighetens föreskrifter betyder, det vill säga, vilka smittskyddsåtgärder du som verksamhetsutövare ska genomföra. Länsstyrelsen beskriver även hur de kommer att genomföra tillsynen av verksamheter.

Länsstyrelsens webbsida om den tillfälliga covid-19 lagen och tillsyn. länk till annan webbplats

 • Det kommer fortlöpande information om stödåtgärder från regeringen och dessa publiceras på www.verksamt.selänk till annan webbplats.
 • Om du har funderingar på hur du skall utveckla din verksamhet nu och framöver så kontakta Sävsjö kommuns näringslivschef Patrick Blomström 0382–152 15.
 • Sävsjö Näringslivs AB har en ständig länsdialog om vilka stödinsatser som behövs för företagen på kort och lång sikt. Dessa inspel vidarebefordras regelbundet till Regeringen. Har du några förslag och tankar på åtgärder som skulle stötta din bransch, kontakta Sävsjö Näringslivs AB. helena@snab.nu
 • Vi vill även lyfta möjligheten för hemsändningsbidrag för att trygga varuförsörjningen för boende i glesbygd. Se bifogade regler. Läs mer om hemsändningsbidrag här.länk till annan webbplats
 • Behöver du eller ditt företag akut hjälp eller stöd, kontakta Regions Jönköpings läns Företagsjour. Gå till webbplatsen för Företagsjour.länk till annan webbplats
 • Länsstyrelsen i Jönköpings länlänk till annan webbplats har också sammanfattande information om vilket stöd ditt företag kan få eller söka.

Omsättningsstöd till företagare

Du som driver enskild firma som har påverkats av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd för enskilda företagare. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverketlänk till annan webbplats.

Information om omsättningssida på Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats

Så kan ditt företag förstärka sin beredskap

Det finns många anledningar att vilja stärka företagets beredskap. Digitaliseringen som gör företag sårbara för cyberattacker eller längre elavbrott. Pandemier som orsakar personalbortfall. Störningar i leveranser på grund av naturolyckor eller militära konflikter någonstans i världen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har information om beredskap riktad till företagare på sin webbplats msb.se.länk till annan webbplats

Företagsakuten i Jönköpings län

Som företagare kan det vara svårt att få grepp om de olika möjligheter till hjälp som erbjuds som kanske kan hjälpa dig att lösa uppkomna ekonomiska problem i företaget.

Företagsakuten hjälper små och medelstora företag i Jönköpings län att hitta rätt när det gäller andra aktörers möjliga stöd och insatser. Det spelar ingen roll om det är en akut situation som uppstått i företaget eller om det är mer långsiktiga omställningsåtgärder som behövs. Företagsakuten kan också fungera som bollplank i brådskande frågeställningar. All hjälp är kostnadsfri och de anställda har tystnadsplikt.

Kontakta Företagsakuten

Öppettider vardagar klockan 8-16.
010-241 13 00
foretagsakuten@rjl.se
foretagsakutenjonkopingslan.selänk till annan webbplats

 • Handla lokalt och välj lokalproducerat!
 • Om du inte kan handla i en fysisk affär, kontakta butiken och fråga om du kan få hemkörning av mat, catering eller varor etcetera.
 • Boka inte av, boka om!
 • Köp ett presentkort hos en lokal aktör, be företaget att skicka det. Presentkortet kan du använda nu eller vid ett senare tillfälle.
 • Köp ett gäng lunchkuponger på din favoritrestaurang.
 • Om du har gått i tankar på att köpa den där jackan, men inte vet var- Leta upp lokala företag på Facebook eller på hemsida och se vad som erbjuds innan du automatiskt köper den via nätet. Den kanske går att köpa på nätet, fast från en lokal eller regional butik?
 • Gå ihop på arbetsplatsen och beställ lunch och fika från en restaurang eller ett café.
 • Hjälp de som är 70+ och i riskgrupper att handla och bistå med hemkörning.
 • Passa på att stötta besöksnäringen genom att skriva en recension om en restaurang, ett hotell eller ett besöksmål i närheten. (Exempelvis recension på Google.)
 • Bli stödmedlem i de verksamheter som har medlemsföreningar.
 • Skulle du arrangera ett lokalt arrangemang som nu blivit inställt? Se över möjligheten att ha kvar bokningen av artister, föreläsare och konferencierer och kör arrangemanget via länk istället.
 • Hjälp, pusha och stötta varandra företagare sinsemellan. Går det att samverka med olika insatser, utkörning exempelvis?

Ta hand om varandra och följ råden från Folkhälsomyndigheten. Fortsätt att konsumera och just nu är det viktigare än någonsin att handla lokalt!

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något!

Tillsvidare gäller de regler som finns kring djurhållning;

 • Det är du som ansvarar för att dina djur mår bra, att de sköts och slaktas inom gällande regelverk.
 • Driver du företag med anställda så är du ansvarig för att tänka igenom hur företaget hanterar en situation vid personalbrist och vilka rutiner som gäller för just ditt företag. Dock är detta en fråga som följs och bevakas inom länets nybildade samordningsgrupp för näringslivsfrågor kopplat till corona-utbrottet. Där sitter bland annat representanter från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) med.

Information in other languages

Where can I find information about Covid-19 and the coronavirus?

We recommend that you go to the Swedish Public Health Agencylänk till annan webbplats if you are looking for information about Covid-19 and the coronavirus in other languages for example in arabic, dari, somali or tigrinya.

The webpage krisinformation.selänk till annan webbplats also provides relevant information about Covid-19 and the coronavirus in other languages.

Covid-19 information for tourists

Krisinformation.selänk till annan webbplats has general information about Covid-19 restrictions and regulations in Sweden. The information comes from the Swedish authorities and is available in French, Dutch, German, Italian, Spanish, Russian, Mandarin, and Polish.

How do I book an appointment for vaccination against Covid-19?

For information on how to book an appointement for vaccination, visit 1177.selänk till annan webbplats. There you can find information in your language, or go directly to the webpage in English. länk till annan webbplats

If I still have questions about vaccination and Covid-19?

If you have questions about Covid-19, testing and vaccination, call 08 123 680 00 to reach the national helpline regarding Covid-19, in other languages.

The line is open on weekdays between 09.00 and 15.00. If you call outside
of these hours, you can leave a message and be called back.

The telephone line is staffed by health communication officers who speak English, Arabic, Somali, Farsi, Dari, Tigrinya, Amharic, Russian, Bosnian, Croatian, Serbian, and Spanish

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.