Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens råd och riktlinjer om coronaviruset (covid-19)

Publicerad: 03 april, 2020 kl 11:36

Uppdaterad 28 oktober klockan 07.30

Sävsjö kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) och tar löpande del av Folkhälsomyndighetens rapportering, råd och riktlinjer. Här hittar du information från ansvariga myndigheter samt rekommendationer från Sävsjö kommun kring viruset och smittspridning.

For information in other languages, please use Google Translate by activating this function in the main menu, or go to Protect yourself and others - in other languages


Sävsjö kommun har en intern inriktnings- och samordningsfunktion, ISF. Gruppen träffas regelbundet och består av olika kompetenser och representanter från kommunens olika verksamheter och har som uppgift att samordna information och insatser. Sävsjö kommun ingår också i ett regionalt arbete i Jönköpings läns F-samverkan och får där del av löpande information från smittskyddsläkare och från beredskapsenheten på länsstyrelsen.

Sävsjö kommuns ledningsgrupp har beslutat att avboka ett stort antal möten för att minska risken för smittspridning och för att få tid att aktivt kunna leda det förebyggande arbetet mot corona på respektive förvaltning. Kommunövergripande riktlinjer för resor och möten har arbetats fram och nya beslut tas varje vecka.

Huvudprincipen för Sävsjö kommuns förskolor och skolor är att vi följer anvisningar och beslut från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i Region Jönköpings län.

Läs Folkhälsomyndighetens information till föräldrar och vårdnadshavarelänk till annan webbplats. Sidan innehåller bland annat:

 • Beskrivningar av kända symtom för covid-19, både kortvariga och kvarvarande symtom.
 • Information om vad som gäller för provtagning för olika åldrar.
 • Information om när barn och unga i olika åldrar kan återvända till skola/förskola.

När du bor tillsammans med någon som är smittad

Onsdagen den 14 oktober publicerade smittskyddsläkaren i Region Jönköpings län förhållningsregler som gäller dig som bor tillsammans med en person som är smittad av covid-19. Dessa är baserade på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och innebär att:

 • Vuxna och gymnasieungdomar som är friska men som bor tillsammans med en bekräftat smittad person ska stanna hemma från arbetsplats och skola under en vecka.
 • Barn som är friska men som bor tillsammans med en bekräftat smittad person ska gå i skola eller förskola och även gymnasiesärskolan. I övrigt gäller att begränsa sina kontakter och till exempel avstå från alla fritidsaktiviteter.
 • Du som bor tillsammans med en bekräftat smittad person, men inte kan arbeta hemifrån, kan få ett läkarintyg om du ansöker om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.
 • Före återgång till arbete eller skola bör prov för covid-19 tas. Provet tas efter 5-7 dagar genom att du besöker din vårdcentral.

Länkar

Läs smittskyddsläkarens pressmeddelande rån den 14 oktoberlänk till annan webbplats

Läs mer om förhållningsreglerna för hushåll på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Aleholm bedriver undervisning som vanligt

Från och med höstterminen 2020 bedrivs undervisningen för alla elever på Aleholm som vanligt igen.

Bakgrund: I mitten av mars 2020 stängdes landes gymnesiskolor och även Aleholms gymnasium och vuxenutbildning för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Undervisningen skedde på distans fram till sommarlovet i början av juni. Läs mer under nyheter.

Tillåtet med besök på alla äldreboenden

Från 1 oktober är det åter möjligt att besöka närstående på landets äldreboenden – så även i Sävsjö kommun. Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer för säkra besök för att förhindra smittspridning på sin webbplats.länk till annan webbplats

Detta bör du tänka på vid besök hos närstående

Socialförvaltningen i Sävsjö kommun har utarbeta rutiner för säkra besök i våra verksamheter.

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta.

För att förhindra en spridning av smitta till boende, besökare och personal ber vi er tänka på följande:

Det är den boende som bestämmer om hen önskar besök från närstående och vid ett besök har både den boende och besökare ansvar för att besöket sker på ett säkert sätt för att minimera risken för smittspridning.

Besök ska ske i den boendes lägenhet eller om möjligt utomhus. Besökare rekommenderas att gå direkt till sin närståendes lägenhet.

Besök behöver inte bokas men ring gärna närstående eller enhetschef för att se om det är lämpligt med besök, att det inte blir flera besök vid samma tillfälle. 2-3 besökare är lämpligt vid varje besök och att tiden passar så inte besök sker vid måltider.

Vid besök gäller folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Tvätta och sprita händerna på anvisad plats
 • Håll ett avstånd på 2 meter till andra
 • Nys och hosta i armvecket
 • Stanna hemma om du är sjuk, även med milda symtom

Möjligheten till besök kan förändras vid ett lokalt utbrott av covid -19.

Kontakta enhetschefen vid frågor.

Bakgrund och nuläge: Regeringen beslutade om ett tillfälligt besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april. Besöksförbudet är förlängt och gäller till 31 augusti. Besöksförbudet är till för att förhindra att våra äldre, mest sköra på särskilda boende, blir smittade av coronaviruset.

Med anledning av att regeringens beslut att förbjuda besök på äldreboende kommer här ett klargörande kring vad som gäller:

 • Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge enstaka undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.
 • Ansvarig chef på boendet har mandat att medge undantag från förbudet vid palliativvård i livets slutskede. Ingen ska hindras att närvara när anhörig vårdas vid livets slut.
 • Ansvarig chef gör bedömning om besöket är nödvändigt och säkerställer att den som gör besöket inte har symtom på corona. Ansvarig chef bedömer hur många som kan tillåtas besök vid ett och samma tillfälle.
 • Ansvarig chef kan tillåta besök utanför boendet och ska då göra bedömning av antal besökare vid varje tillfälle samt att besöket sker enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det innebär 2 meters avstånd och att man inte får uppvisa symtom på covid-19.
 • Verksamheten har ansvar för att erbjuda skyddsutrustning till anhörig som besöker en boende med konstaterad covid-19. Det gäller främst visir. Observera att detta inte är ett tvång utan ett erbjudande.
 • Vid besök hos boende som inte har konstaterad covid-19 erbjuds inte skyddsutrustning.

Får man komma in på boenden om man gjort ett antikroppstest för covid-19?

Den 13 juli kom det ut allmänna råd från Socialstyrelsen om hur kommunerna kan hantera besöksförbudet men ändå tillåta besök/kontakter med anhöriga utifrån den boendes behov. I dessa allmäna råd från Socialstyrelsen står det att det finns möjlighet att göra undantag från besöksförbudet om besökaren kan visa ett testresultat där man har antikroppar mot covid-19. Observera att det inte är en rättighet att få göra besök efter uppvisande av antikroppstest.

I nuläget finns inga besked från smittskyddsläkaren om vilka antikroppstester som kan godkännas för besök. Sävsjö kommun har därför beslutat att fortsätta med samma riktlinje som tidigare, vilket innebär att ansvarig enhetschef för boendet tar beslut om besök kan tillåtas. Undantag görs om det är palliativ vård och om besök kan ske med några få på säkert sätt utomhus.

Sävsjö kommun har ända sedan besöksförbudet kom tillåtet besök utomhus under förutsättning att de kunnat ske enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer, att man är fullt frisk och håller 1,5-2 meters avstånd samt att det inte är flera personer närvarande samtidigt. Besök har också tillåtits vid palliativ vård i livsets slutskede.

Sävsjö kommun kommer att fortsätta med samma riktlinjer som tidigare:

 • Enhetschef för boendet tar beslut om besök ska tillåtas.
 • Undantag görs om det är palliativ vård
 • Undantag kan göras om besök kan ske med några få på säkert sätt utomhus.

Inställda aktiviteter på äldreboenden och mötesplatser

Utifrån Folkhälsomyndighetens råd fortsätter vi att inte ha gemensamma aktiviteter på äldreboenden och mötesplatser. Det arrangeras därför inte några samlingar där det kommer in personer som inte bor på boendet. Även kommunens mötesplatser, som ligger i anslutning till boendena, stängs tills vidare. Beslutet omfattar all öppen verksamhet på Brygghörnan i Sävsjö, Söderhörnet i Stockaryd och Träffpunkten i Rörvik. Planerade evenemang, träffar, caféer och liknande är inställda. Även gymmet på Brygghörnan har stängt.

Matsalarna på boendena

Höglidens matsal i Sävsjö och Södergårdens matsal i Stockaryd är öppen för allmänheten på vardagar. På Södergården är matsalen under helgen reserverad för endast boende. Läs mer om stängningen här

Övriga matsalarna är även fortsättningsvis endast öppna för de boende.

Mötesplatserna stängda

Kommunens mötesplatser är stängda tills vidare. Beslutet omfattar all öppen verksamhet på Brygghörnan i Sävsjö, Söderhörnet i Stockaryd och Träffpunkten i Rörvik. Planerade evenemang, träffar, caféer och liknande är inställda. Även gymmet på Brygghörnan har stängt.

Är du vuxen och deltar i någon av våra dagverksamheter eller aktiviteter är du välkommen att delta som vanligt om du inte är förkyld eller har andra symtom på influensa. Har du symtom ska du stanna hemma och kurera dig som vanligt.

Tillhör du en riskgrupp eller om du har allvarliga symptom ska du kontakta vårdguiden via webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på telefon 1177.

Du ska stanna hemma 48 timmar efter att du blivit symptomfri.

Frågor besvaras av ansvarig tjänsteperson/platschef i respektive verksamhet.

Inga offentliga tillkomster med över 50 deltagare

Regeringen har efter Folkhälsomyndighetens råd beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det gäller exempelvis föreläsningar, teater, mässor och idrottstävlingar.

För privata sammankomster rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du ska göra en riskbedömning och helst följa samma regler om att undvika samlingar med fler än 50 personer. Läs mer om riskbedömningen och hur du kan tänka på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nytt undantag från 1 november möjliggör större publik

Regeringen har beslutat om ett nytt undantag som möjliggör allmänna sammakomster och offentliga tillställningar med upp till 300 sittande deltagare. Förutsättningen för tillställningar med högst 300 sittande deltagare är att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och att det skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet under arrangemanget. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter.

Läs mer om förbudet och det nya undantaget på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Familjebadet öppet för motionssim - äventyrsbad kräver förbokning

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 är äventyrsbadet endast öppet genom tidsbokning. Vi har mindre grupper på träningen. Du bokar ditt besök via äventyrsbadets sida. Motionssimmet är öppet som vanligt. För aktuella öppettider se sidan Familjebadet öppettider.

Se Familjebadets sida för information om öppettider.

Gör en riskbedömning om du ska ha ett evenemang

I nuläget finns ingen rekommendation att simhallar och idrottsanläggningar ska stänga. Däremot ska arrangemang och gruppträning inte ha fler än 50 deltagare. Från och med den 1 november har regeringen beslutat om ett undantag som gör det möjligt att ha arrangemang med 300 personer i en sittande publik. Förutsättningen för tillställningar med högst 300 sittande deltagare är att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och att det skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet under arrangemanget. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter.

Läs mer undantaget på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Arrangemang med färre än 50 deltagare får genomföras men på ett sätt som minimerar risken för smittspridning, särskilt för personer i riskgrupper. Bland annat rekommenderar Folkhälsomyndigheten att personer över 70 år inte ska delta i gruppträning inomhus.

Fysiska aktiviteter utomhus uppmuntras!

Sävsjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samarbetar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi uppmanar alla våra föreningar att göra det samma och inte ta onödiga risker. Om ni bedömer att era aktiviteter och arrangemang kan genomföras bör ni göra en riskbedömning.

Läs mer om riskbedömningen och hur du kan tänka på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kultur- och fritid vill med anledning av detta be föreningar att följa utvecklingen och hålla sig uppdaterade via folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Information finns också på riksidrottsförbundets hemsida www.rf.selänk till annan webbplats


Generella råd till arrangörer från Folkhälsomyndigheten

 • Även den som har milda symtom ska stanna hemma.
 • Minska moment i träningen som innebär närkontakt.
 • Uppmana till att byta om och duscha hemma.
 • Se till att det finns möjlighet till god handhygien.
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta redskap som används.
 • Undvik trängsel vid insläpp, på läktare och vid försäljning.

Källa: Folkhälsomyndighetens information till idrotts- och träningsanläggningar+länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 1. Det är viktigt att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Ha för vana att alltid tvätta händerna när du kommer hem.
 2. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
 3. Undvik att röra ditt ansikte eller dina ögon och undvik att vara i nära kontakt med smittade personer
 4. Vistas inte i större folksamlingar eller i lokaler där det finns många andra samtidigt. Håll avstånd med cirka 2 meter.
 5. Undvik att medverka fysiskt på möten och evenemang, försök om möjligt att välja digitala alternativ såsom Skype, Teams eller telefonkonferens.
 6. Avstå från att anordna eller delta i större sociala sammanhang som fester, dop, bröllop och kalas.
 7. Handla vid särskilda tidpunkter då det är ett mindre antal människor i affären.
 8. Res i första hand med egna färdmedel eller andra allmänna färdmedel som går att boka. Undvik resor med kollektivtrafiken och undvik särskilt resor i rusningstrafik.

Läs råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insatser från civilsamhället och olika frivilliggrupper har stor betydelse i både vardag och i kriser, något som inte minst den pågående coronapandemin visat. För att säkeställa tillgången på resurser har Sävsjö kommun utvecklat en e-tjänst där privatpersoner, föreningar, organisationer, församlingar eller liknande kan anmäla sitt intresse att hjälpa till - nu eller i en framtid när behov eventuellt uppstår. En matchning och samverkan kommer också ske gentemot befintliga aktörer som är i behov av stöd för att utföra sina respektive uppdrag. Välkommen med din intresseanmälan!


Till e-tjänsten för frivillig insatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp oss att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information i sociala medier. Dela endast bekräftad information från säkra källor, såsom myndigheter, regioner och kommuner.

I alla lägen rekommenderar vi att du läser mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, där man samlat de vanligaste frågorna och svaren om coronaviruset.

Lättläst information om coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Du kan även besöka webbplatsen krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där det finns samlad information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Har du andra frågor om coronaviruset (covid-19) ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är gratis och tillgänglig dygnet runt.

You can translate this page by using Google Translate. Klick the function “Översätt” in the main menu. Many official websites have more information in other languages. We have collected some useful links at the end of this text.

The Municipality of Sävsjö pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden regarding the corona virus.

Information from the County Board

العربيةPDF

EnglishPDF

EspanolPDF

Lätt svenskaPDF

PersiskaPDF

SoomaaliPDF

SuomiPDF

SvenskaPDF

If you have symptoms – stay at home

The Public Health Agency of Sweden urges people with symptoms, (even mild ones), to avoid social contact to ensure not spreading the infection to others. Stay at home if you feel sick. Wait at least two whole days after you are free of any symptoms before you return to work or school. The signs of infection are respiratory symptoms, fever and cough. Most people who get the virus do not become seriously ill. However, a number of cases with more severe symptoms have been reported, as have fatalities.

If you are working within elderly care it is of extra importance that you are not going to work if you have any symptoms of respiratory infection. As next of kin you should avoid unnecessary visits to hospitals or retirement homes, and never visit if you have a respiratory infection.

From the webpage www.krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Questions about symptoms

If you have questions about symptoms you may have, please call the Region health line 1177 (phone number 00461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

More information

The Public Health Agency of Sweden has collected frequently asked questions about symptoms of the virus and how it’s spreading from one person to the next.

FAQ of The Public Health Agency of Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Official information on the corona virus on krisinformation.se (Emergency information from
Swedish authorities)länk till annan webbplats

At Wold Health Organisation's webpage, you can find information in many languages.
Coronavirus - WHOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.