Lyssna på sidan Lyssna

Tillfällig pandemilag för covid-19

Svea rikets lag, det vill säga den svenska lagboken i upplagan från 2015. Är en blå bok med text i guld.

Regeringen har beslutat om en tillfällig pandemilag för covid-19. Lagen ger regeringen större möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. Den nya lagen trädde i kraft den 10 januari 2021.

Förlängning av pandemilagen

Riksdagen beslutade den 22 september 2021 att förlänga pandemilagen till och med den 31 januari 2022. Detta för att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget förändras eller försämras. Pandemilagen gör det möjligt att, vid behov, införa effektiva och träffsäkra regler, anpassade efter hur olika verksamheter ser ut.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.