Lyssna på sidan Lyssna

Barn bakar chokladmuffins

Regler om trängsel på serveringsställen

Med anledning av coronapandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck till gäster.

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen föreslås gälla till och med den 31 maj 2021. Lagen innebär att kommunen ansvarar för att genomföra tillsyn av serveringsställen, exempel på serveringsställen är:

 1. caféer och uteserveringar,
 2. resturanger,
 3. matsalar,
 4. barer,
 5. cateringverksamheter.

Rätt att stänga ner verksamheter

Från och med den 1 juli 2020 har myndighetsförvaltningen rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna. Myndighetsförvaltningen kan också besluta om att förelägga en verksamhet och besluta om föreläggande med vite (böter). Även beslut om att ändra öppettider kan fattas. Om er verksamhet får två trängselkontroller med anmärkning kommer beslut om föreläggande med vite att fattas.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er verksamhets egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Er verksamhet behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Sedan den 20 november är det förbjudet för serveringsställen att servera alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00. Förbudet gäller fram till den 28 februari 2021. Förbudet regleras genom en tillfällig förordning. länk till annan webbplats

Förbudet gäller för de alkoholdrycker som omfattas av alkohollagenlänk till annan webbplats (2010:1622), till exempel

 1. spritdrycker,
 2. vin,
 3. starköl,
 4. andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat.

De nya bestämmelserna berör kommunerna i deras tillsyn enligt alkohollagen (2020:1622).

Mer information till serveringsställen

 1. Frågor och svar om regler för serveringsställen på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats
 2. Information på Folkhälsomyndighetens webbplats till serveringsställen, som rör covid-19.länk till annan webbplats

Nya trängselregler från och med den 3 november

Från och med den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Råden gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19. Reglerna gäller även för uteserveringar. 

De nya råden innebär att serveringsställen ansvarar för att se till att:

 1. Det inte uppstår trängsel i era lokaler. Gästerna ska kunna hålla minst 1 meters avstånd mellan olika sällskap. Gäller även rygg mot rygg. Tänk på att glesa ut stolar och bord så att detta är möjligt.
 2. Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
 3. Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår, sittandes vid en bardisk.
 4. Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 5. Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland de som väntar, hämtar eller betalar.
 6. Det inte uppstår trängsel i kön både innanför och utanför dörren till er verksamhet.
 7. Olika sällskap inte sitter för nära inpå varandra, till exempel så kan ni glesa ut borden.
 8. Max 50 personer får vistas på dansgolvet, även där gäller minst 1 meters avstånd mellan sällskap. Vid dans får ni ha max 50 personer i hela lokalen.
 9. Max 8 personer i samma sällskap. Är ett sällskap större än 8 personer ska ni dela upp dem till olika sällskap.
 10. Gäster ska ha möjlighet till handtvätt med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.
 11. Tydlig information (muntlig eller skriftlig) till gäst om vad de kan göra för att förhindra smittspridning ska finnas.

Tänk på att:

 1. Uppmana besökare att hålla avstånd, till exempel genom skyltning eller markering i golv.
 2. Gäster ska inte behöva tränga sig fram mellan andra gäster.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.