Lyssna på sidan Lyssna

Håll avstånd till andra

Regler om trängsel på serveringsställen

Du som driver ett serveringsställe har enligt lag ett ansvar för att förhindra trängsel. Ett serveringsställe är exempelvis en restaurang eller café.

Kommunen utför trängselkontroller på serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen föreslås gälla till och med den 31 maj 2021. Lagen innebär att kommunen ansvarar för att genomföra tillsyn av serveringsställen, exempel på serveringsställen är:

  1. caféer och uteserveringar,
  2. resturanger,
  3. matsalar,
  4. barer,
  5. cateringverksamheter.

Kommunerna ansvarar för tillsyn av serveringsställen. Om du upplever att reglerna inte följs kan du vända dig till den kommun där serveringsstället finns.

Rätt att stänga ner verksamheter

Från och med den 1 juli 2020 har myndighetsförvaltningen rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna. Myndighetsförvaltningen kan också besluta om att förelägga en verksamhet och besluta om föreläggande med vite (böter). Även beslut om att ändra öppettider kan fattas. Om er verksamhet får två trängselkontroller med anmärkning kommer beslut om föreläggande med vite att fattas.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er verksamhets egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Er verksamhet behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Trängselregler

Alla serveringsställen, exempelvis restauranger eller caféer, ska vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Åtgärderna ska vidtas utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.

Ta del av de regler som gäller just nu på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Den 1 juli tas begränsningarna i öppettiderna bort helt. Den som driver ett serveringsställe får därmed hålla öppet som tidigare.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.