Lyssna på sidan Lyssna

Barn bakar chokladmuffins

Regler om trängsel på serveringsställen

Med anledning av coronapandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck till gäster.

Kommunen utför trängselkontroller på serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen föreslås gälla till och med den 31 maj 2021. Lagen innebär att kommunen ansvarar för att genomföra tillsyn av serveringsställen, exempel på serveringsställen är:

 1. caféer och uteserveringar,
 2. resturanger,
 3. matsalar,
 4. barer,
 5. cateringverksamheter.

Rätt att stänga ner verksamheter

Från och med den 1 juli 2020 har myndighetsförvaltningen rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna. Myndighetsförvaltningen kan också besluta om att förelägga en verksamhet och besluta om föreläggande med vite (böter). Även beslut om att ändra öppettider kan fattas. Om er verksamhet får två trängselkontroller med anmärkning kommer beslut om föreläggande med vite att fattas.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er verksamhets egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Er verksamhet behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Trängselregler

Alla serveringsställen, exempelvis restauranger eller caféer, ska vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Från och med 24 december skärptes föreskrifterna när det gäller åtgärder för att förebygga trängsel.

Högst fyra personer får sitta vid samma bord. Om sällskapet är större måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Folkhälsomyndighetens skärpta föreskrifter och allmänna råd till serveringsställenlänk till annan webbplats

Serveringsstället ska också genomföra åtgärder och se till att:

 • Undvika trängsel på ytor där besökarna vistas. Besökare ska kunna ha minst en meters avstånd till andra sällskap.
 • Endast servera mat och dryck till de som sitter vid ett bord eller en bardisk. Gäster kan dock få beställa och hämta sin mat och dryck själva, om det kan ske utan trängsel och med minst en meters avstånd till andra besökare.
 • Besökare har möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.
 • Informera besökare om hur de kan minska risken för att sprida smitta och se till att personalen får kunskap om hur de kan förhindra smittspridning mellan besökare.

Kommunerna ansvarar för tillsyn av serveringsställen. Om du upplever att reglerna inte följs kan du vända dig till den kommun där serveringsstället finns.

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker

Sedan den 28 februari är det förbjudet för serveringsställen att servera alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00. Förbudet regleras genom en tillfällig förordning. länk till annan webbplats

Förbudet gäller för de alkoholdrycker som omfattas av alkohollagenlänk till annan webbplats (2010:1622), till exempel

 1. spritdrycker,
 2. vin,
 3. starköl,
 4. andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat.

De nya bestämmelserna berör kommunerna i deras tillsyn enligt alkohollagen (2020:1622).

Skärpta regler om förtäring på plats av serveringsställen kvällstid

Smittspridningen är fortsatt mycket hög. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med den 16 maj. Den som driver ett serveringsställe ska enligt beslutet fortsatt hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00.

Vad gäller för utrymning av lokalen enligt alkohollagen?

Folkhälsomyndighetens regler om att serveringsställen ska ha stängt mellan klockan 20.30 och klockan 05.00 har företräde i förhållande till bestämmelserna om förbud mot servering av alkohol mellan klockan 22.00 och 11.00.

På grund av alkohollagen (2010:1622) ska servering av alkohol och alkoholliknande preparat avslutas senast klockan 20.00. Serveringsstället ska därefter utrymmas och stängas senast kl. 20.30.

Serveringsstället får dock hållas öppet för försäljning av mat och dryck genom take away och hemleveranser.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Frågor och svar om regler för serveringsställen på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohollänk till annan webbplats

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.