Lyssna på sidan Lyssna

Håll avstånd till andra

Regler om trängsel på serveringsställen

Du som driver ett serveringsställe har enligt lag ett ansvar för att förhindra trängsel. Ett serveringsställe är exempelvis en restaurang eller café.

Serveringslagen förlängs

Riksdagen beslutade den 22 september 2021 att förlänga pandemilagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 januari 2022.

Förlängningarna innebär att riksdagen fortsatt ger regeringen befogenhet att tillfälligt besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som är möjligt genom annan lagstiftning. Lagarna gör det möjligt att, vid behov, införa effektiva och träffsäkra regler, anpassade efter hur olika verksamheter ser ut.

I och med att lagarna förlängs har regeringen idag beslutat att förlänga förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) och förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Förordningarna gäller till och med den 31 januari 2022.

Kommunen genomför trängselkontroller på serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen innebär att kommunen ansvarar för att genomföra tillsyn av serveringsställen, exempel på serveringsställen är:

  1. caféer och uteserveringar,
  2. resturanger,
  3. matsalar,
  4. barer,
  5. cateringverksamheter.

Kommunerna ansvarar för tillsyn av serveringsställen. Om du upplever att reglerna inte följs kan du vända dig till den kommun där serveringsstället finns.

Rätt att stänga ner verksamheter

Från och med den 1 juli 2020 har myndighetsförvaltningen rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna. Myndighetsförvaltningen kan också besluta om att förelägga en verksamhet och besluta om föreläggande med vite (böter). Även beslut om att ändra öppettider kan fattas. Om er verksamhet får två trängselkontroller med anmärkning kommer beslut om föreläggande med vite att fattas.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er verksamhets egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Er verksamhet behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Trängselregler

Alla serveringsställen, exempelvis restauranger eller caféer, ska vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Åtgärderna ska vidtas utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.

Ta del av de regler som gäller just nu på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om regler för serveringsställen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.