Förebyggande brandskyddsarbete

Läs mer om:

Förebyggande brandskyddsarbete

Lagen om skydd mot olyckor

Vid årsskiftet 2003/04 trädde Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) med tillhörande författning i kraft. Lagen ställer bland annat krav på alla verksamheter att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och på vissa fastighetsägare/nyttjanderättshavare att lämna en skriftlig redogörelse över brandskyddet.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska bedrivas i alla verksamheter. Det innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddet i en byggnad eller verksamhet. Räddningsverket har givit ut ett allmänt råd med kommentarer (SRVFS 2004:3) gällande systematiskt brandskyddsarbete. Länk till RV

Skriftlig redogörelse

Skriftlig redogörelse av brandskyddet krävs då verksamheter som till exempel, vård, skola, hotell och industri bedrivs i anläggningen. Kravet gäller även samlingslokaler, byggnader med kulturhistoriska värden samt byggnader med stor risk för allvarliga skador vid brand.

Den skriftliga redogörelsen ska lämnas av fastighetsägaren till kommunen och nyttjanderättshavare (verksamhetsutövare) ska bistå fastighetsägaren med de uppgifter som behövs. Räddningsverket har gett ut en föreskrift (SRVFS 2003:10) samt ett allmänt råd (SRFVS 2004:4) om skriftlig redogörelse

Ansvar

Ansvaret för att brandskyddet i en byggnad är tillfredställande ligger alltid på fastighetsägare och/eller nyttjanderättshavare. Tillsynen som räddningstjänsten utför syftar till att kontrollera att detta åtagande efterföljs.

Verktyg

Ett antal kommersiella verktyg finns att tillgå på marknaden, men man kan också ta fram egna system eller anpassa och använda redan befintliga system, exempelvis kvalitetssäkringssystem eller system för systematiskt arbetsmiljöarbete. Sävsjö kommuns räddningstjänst har också tagit fram förslag på ett antal checklistor som du kan använda för att dokumentera det systematiska brandskyddsarbetet på.

För att underlätta för ditt systematiska brandskyddsarbete kan du till höger hitta förslag på checklistor och vilka punkter du bör ha med i ditt SBA-arbete.

Kontakt

Räddningstjänsten
Mejensjögatan 6
576 80 Sävsjö

Ställföreträdande räddningschef
Tommy Fors
0382-155 55Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.