Lyssna på sidan Lyssna
9
September

9 September 2022 08:00
till 9 September 2022 14:00

Vi vill veta vad du tycker!

Samrådsmöte för översiktsplanen - torget i Sävsjö

Välkommen att träffa oss och prata översiktsplan på Stora torget i Sävsjö, fredag 9 september, klockan 8-14.

Utrymme för frågor och diskussion

- Träffa kommunens representanter, ställ frågor och diskutera Sävsjö kommuns utveckling

- Ta del av planförslaget, både digitalt och i kortversion

- Hur funkar planen på savsjo.se? Vi guidar dig!

- Lämna dina synpunkter

Samrådstiden för planförslaget är mellan 20 juni och 20 september. Då kan du att lämna dina synpunkter och vara med och påverka. Kanske har du åsikter om trafik, energi, jord- och skogsbruksmark, var bostäder och verksamheter ska ligga eller strandnära boende? De här områdena (och ännu flera) finns med i översiktsplanen. Tycker du som kommunen?

Varmt välkommen!

Förslag till översiktsplan

Så här lämnar du dina synpunkter

Om du inte lämnar dina synpunkter direkt vid samrådsmötet finns andra möjligheter:

- Fyll i synpunktsformuläret på webbplatsen. Du hittar översiktsplanen här: savsjo.se/översiktsplan

- Skicka mejl till sambygg@savsjo.se, skriv översiktsplan i ämnesraden

- Skriv dina synpunkter på den synpunktslapp som finns på kommunens bibliotek och i kommunalhusets reception och lämna den till personalen

- Skicka brev till Sävsjö kommun, Djurgårdsgatan 1, 576 80 Sävsjö, märk kuvertet översiktsplan

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument. Den beskriver hur vi ska använda, utveckla och bevara kommunens mark- och vattenområden i framtiden. Utgångspunkten i arbetet med översiktsplanen är den utvecklingsstrategi som tagits fram av kommunen, med visionen om att Sävsjö kommun ska vara Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun.

Sävsjö kommun tillhandahåller webbplatsen visitsavsjo.se som en service till invånare och turister som besöker vår kommun.
Vi är beroende av den information som lämnas till oss och reserverar oss för eventuella faktafel.