Lyssna på sidan Lyssna

grävskopa som har grävt ett dike där kabeln ska läggas ner i

Grävtillstånd

Om man som privatperson ska gräva i trädgården behöver man först ta reda på vad som finns under markytan.

Där kan finnas vatten- och avloppsledningar, telekablar, fjärrvärme eller elkablar.

På internet finns www.ledningskollen.selänk till annan webbplats

Det är gratis att ställa frågor i ledningskollen. Där finns flera ledningsägare anslutna, men dock inte alla.

Inom Sävsjö kommun bör man även kontakta Njudung Energi Sävsjö AB.länk till annan webbplats

Ansvaret för skador under grävarbete står fastighetsägaren för om inget annat avtalats med entreprenör eller liknande.

Om man som företag ska gräva i gator och gång- och cykelvägar ska du fylla i ansökan om grävtillstånd.

Ansökan grävtillståndPDF

Kontakt

Gata - och parkenheten

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Gata-och parkchef

Tomas Lundin
0382-152 48

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.