Läs mer om:

Offentlig plats

Offentlig plats

Med offentlig plats menas främst gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg och parker. Dessa får inte användas för annat än vad de är avsedda för (ordningslagen 1993:1617). Om du behöver använda dessa utrymmen kan du ansöka om tillstånd enligt ordningslagen hos polismyndigheten.

Tillstånd krävs för till exempel marknader, uteserveringar, uppställning av byggnadsställningar, containeruppställning, upplag, affischering med mera. Gata- och parkenhetens synpunkter inhämtas i varje ansökan.

Ansökningsblanketten skickas till polismyndigheten.länk till annan webbplats

Felanmälan

Vi är tacksamma om du gör en felanmälan här på webben om du upptäcker något som behöver åtgärdas. Klicka på kontakt här nedan.

Kontakt

Gata - och parkenheten
Djurgårdsgatan 1
576 80 SävsjöFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.