Logga Visitsavsjo
Lyssna på sidan Lyssna

Centrumplanteringar i Sävsjö

Genom textbeskrivning och ljudfiler här på sidan kan du få en alldeles egen guidad visning i Sävsjös Trädgård. Det är Johanna Mattson från Sävsjös Trädgård som berättar om planteringar och rabatter som ligger utspridda i Sävsjös centrala delar. I centrum hittar du även Tunneltorget, men den har fått en egen sida.

Ett fält med vita blommor och framför ett träd

Rabatter och planteringar i Sävsjö centrum

Insprängda bland trottoarer, parkeringar och butiker skapar perennplanteringarna här en växtrik miljö mitt i centrum.

Rabatterna bidrar med biologisk mångfald och gynnar pollinerande insekter. En hel del perenner från Grönt kulturarv finns planterade här, så som daglilja, aster och hjärtbergenia.

Planteringarna är uppbyggda i olika färgsättningar vad gäller blommor och blad och växtmaterialet är anpassat efter om det är en solig, halvskuggig eller skuggig rabatt. Här finns också tuffa förutsättningar i form av torka, slitage av gång- och biltrafik och snökörning. Kantnepeta, solhatt, purpurmejram, oregano och balkansippa är några av växterna som lockar många bin och fjärilar. De formklippta lindarna skapar struktur med sin arkitektoniska form.

Ellnas bänk

Gå gärna vidare in på Kopparslagargatan och slå dig ned på Ellnas bänk under Almen utanför Melins konditori.

De långsmala planteringarna hittar du mitt emot stationen, längs med Västra järnvägsgatan.

Här skapar avenboken ’Carin’ en stram profil. Städsegrönt som låga rhododendron och bergenia ger färg under vintern. Japanskt gräs skapar karaktär ihop med stora sjok av lök och marktäckande perenner som avlöser varandra under säsong.

Där Ljungagatan gör en tvär krök och övergår i Västra järnvägsgatan finns en liten plantering. Står du där har du Torget framför dig och Tunneltorget till höger. Ser du den fina magnolian?

Grupper av lite högre perenner samsas här med tåliga marktäckare. Järnek och rhododendron bidrar med städsegrönt. Pelarbärapel, pelarnaverlönn, prydnadsrönn ihop med japansk magnolia bildar trädstommen.

Sävsjö kommun driver webbplatsen visitsavsjo.se för att ge invånare och turister information. Informationen skickas in till oss och vi reserverar oss för eventuella faktafel.