Logga Visitsavsjo
Lyssna på sidan Lyssna

Jonas Brunck

I centrala Sävsjö, mitt emot torget, finns en minnessten över Jonas Brunck. Hinstorien gör gällande att smålänningen från Komstad var den man som grundade och gav namn åt stadsdelen Bronxs i New York.

minnessten med plakat stadsmiljö

Historien om Jonas Brunck

Enligt ett dokument från 1639, som är undertecknat av Jonas Brunck, kommer han från ”Coonstay i Smolach” vilket tolkas som Komstad i Småland.

Lämnade småland på 1600-talet

Många smålänningar emigrerade i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet på grund av fattigdom. Men redan i början av 1600-talet gav sig en man vid namn Jonas Brunck iväg från Småland. Kanske bakgrunden var att dessa trakter då härjades svårt av danskarna. Eller var det nyfikenhet och äventyrslystnad, som lockade honom att söka nya vägar.

Kaptenen Jonas Brunck

Som ung lämnade dock Jonas Brunck Småland och gick till sjöss. Det gick bra för honom och han avancerade till kapten och övergick så småningom till holländsk tjänst.

Engelsmännens erövring - New York

År 1638 gifte han sig med en Teuntie Joriaens och året därpå gav sig det äkta paret iväg över Atlanten till den holländska kolonins huvudstad Nya Amsterdam på den amerikanska ostkusten. Staden som så småningom, efter engelsmännens erövring, kom att heta New York. Vid den tiden var staden inte stor, på ett kopparstick från omkring 1630 ser man en kyrka, hamnen, en väderkvarn, en rad bodar eller bostadshus och några magasin och större byggnader omgivet av lövklädda höjder.

Jonas Brunck köpte mark av Indianerna

Efter ankomsten till Nya Amsterdam lämnade Jonas Brunck sjömanslivet och köpte av indianerna ett stort landområde på 264 hektar strax öster om den norra delen av ön Manhattan. Köpesumman var säkerligen obetydlig, kanske bara några handelsvaror för indianerna förstod sig ännu inte på pengar. Till delar av sitt inköpta landområde skaffade han också arrendatorer. Ett kontrakt från den 21 juli 1639 säger att två
män fick arrendera ett område gratis i tre år mot att de röjde ny mark och där odlade tobak och majs. Ett annat kontrakt skrevs med två bröder, som fick arrendera ett område på sex år. Under tiden skulle de få ett bra hus och mark att odla. De skulle också få låna två hästar och en ko. Arrendeavgiften bestod av vissa kvantiteter säd och smör samt hälften av den boskap, som förhoppningsvis blev till under arrendetiden.

Anställda

Några arbetare hade Jonas Brunck anställt redan före avresan till Nya Amsterdam. Enligt ett par bevarade kontrakt kom han överens med tre män och en kvinna om att de skulle arbeta åt honom i fyra respektive fem år mot att han svarade för transporten över till Amerika.

Jonas Brunck blev tobaksodlare

På en del av sitt nyförvärv lät Jonas Brunck bygga ett präktigt bostadshus av sten, som han kallade Emmaus. På egendomen uppfördes även bostäder för de anställda och torklador för tobak. Den före detta bondpojken och sjömannen blev nu tobaksodlare.

En betydande man

Det gick bra för Jonas och hans egendom växte. Han var troligtvis också en betydande man för man vet att en överläggning mellan holländarna och indianerna resulterade i ett viktigt fördrag, som undertecknades 1642 i Jonas Bruncks hus. Den historiska händelsen lär ha förevigats i en ännu bevarad målning ”Signing the Treaty with the Indians”av den amerikanske konstnären John Ward Dunsmore (1856-1945).

Avled 1643

Jonas Brunck fick dock inte njuta av sina framgångar så länge. 1643 dog han, knappt fyra år efter han kom till det nya landet. Dödsorsaken är okänd men bouppteckningen finns kvar och den visar på att han var en förmögen man med många tillgångar. Förutom egendomen med grödor, boskap och byggnader efterlämnade han det väl inredda Emmaus, där man bland annat noterar målningar, speglar, silverföremål, ett japanskt svärd, en rikhaltig garderob med dräkter och hattar, ett välförsett bibliotek med böcker på holländska, tyska, latin och danska om navigation, teologi, medicin och historia. Jonas Brunck lär ha varit en bildad man.

The Bronx

Jonas Brunck var borta men Bruncks land fanns kvar. På småländska uttalades det Broncks land och förkortades Broncks. Så småningom blev det The Bronx och så heter fortfarande stadsdelen i New York, öster om Manhattan.

Allt detta efter den förste ägaren, en bondpojke från Småland!

Kontakt

Sävsjö kommun
+4638230606
turism@savsjo.se


Sävsjö kommun driver webbplatsen visitsavsjo.se för att ge invånare och turister information. Informationen skickas in till oss och vi reserverar oss för eventuella faktafel.