Logga Visitsavsjo
Lyssna på sidan Lyssna

Sävsjö

Centralorten Sävsjö är en mysig småstad med nära till det mesta. Orten kännetecknas bland annat av ett aktivt föreningsliv och en rik historia. Här kan du läsa mer om den.

Hägne friluftsområde Sävsjö

Historien om Sävsjö

Sävsjö är en av de många tätorter som växte fram med järnvägen och man kan säga att Sävsjö föddes 1 oktober 1864. Då stannade nämligen det första personförande tåget vid det nybyggda stationshuset.

Stationssamhället som växte till stad

Stationen byggdes i utkanten av Vallsjö socken, inte långt från där häradsvägen mellan Vallsjö och Norra Ljunga korsade Torkån och grenade sig mot Sandsjö och vidare norrut. På platsen bodde då bara en handfull människor i ett par torp och backstugor, eftersom detta var utmarkerna mellan de omgivande socknarna Vallsjö och Norra Ljunga.

Torkån var gränsen mellan de båda socknarna och många berättelser finns om hur rivaliteten mellan socknarna avgjorts vid just denna plats. Mest på skoj men kanske också med lite allvar, eftersom de flesta människor tycker att ”hemma är bäst”!

Här som vid andra stationer utmed järnvägen, skapades förutsättningar för ett nybyggarsamhälle. Det ena huset efter det andra växte upp och fylldes av köpmän och hantverkare av alla de slag. Samhället växte snabbt och 1886 blev Sävsjö municipalsamhälle. Efter flitigt agerande blev Sävsjö stad 1 januari 1947.

Sanatorium för de lungsjuka

Sävsjö hade präktiga gran-och tallskogar alldeles in på knutarna, vilket gjorde att det ganska snart efter järnvägens tillkomst kom hit människor med lungtuberkulos. Det var en av dåtidens stora sjukdomar, som till en början inte kunde botas men dock avhjälpas med ”luft, hvila och gödning”. Och den bästa luften var barrskogsluft.

År 1907 byggdes en stor pampig byggnad som sanatorium för de lungsjuka. Idag kallas byggnaden för Ljunga Park och den anses vara nordens största träbyggnad. Sanatoriet blev landets största privata anstalt för lungsjuka och blev också känt som ett lyxsanatorium. Här fanns moderna bekvämligheter som el och WC och patienter från hela landet och även från andra länder, strömmade till Sävsjö.

Stora tillgångar för köpmännen

Sanatoriet var under många år en stor tillgång för samhället, till exempel fick köpmännen köpstarka extra kunder men viktigast av allt var att sanatoriet gav många arbetstillfällen.

Sävsjö sjukhus

År 1958 bestämdes det att sanatorieverksamheten skulle upphöra eftersom fall av tuberkulos blev allt mer sällsynt i takt med höjd levnadsstandard, effektivare läkemedel och bättre sjukvård. Anläggningen kom istället att användas till medicinsk eftervård och Sävsjö Sanatorium blev Sävsjö Sjukhus. Sjukshuset var utan tvekan samhällets största arbetsgivare med sina 200-250 anställda. Den verksamheten upphörde 1985 och efter en kort tid som flyktingförläggning har den ståtliga byggnaden idag förvandlats till en hotell och konferensanläggning.

En stor levande landsbygd

Från en handfull invånare för 150 år sedan bor det idag över 6000 människor i Sävsjö. Sävsjö är idag centralorten i Sävsjö kommun, som också innefattar tätorterna Vrigstad, Stockaryd och Rörvik samt en stor och levande landsbygd.

Idylliska statskärnan Sävsjö

Sävsjö är den lilla staden med en idyllisk stadskärna. Butikerna är personliga och här slipper man de stora butikskedjorna, som ser likadana ut och har samma utbud var helst man befinner sig.

Sävsjös Trädgård

En stolthet i Sävsjö är ”Sävsjös Trädgård”. Begreppet står för ortens vackra grönområden och planteringar och då främst för användningen av perenner. Sävsjös Trädgård har uppmärksammats både i press och TV och är väl värd ett besök. Häradsvägen mellan Norra Ljunga och Vallsjö går rakt igenom Sävsjö. Tidigare sneddade vägen över torget och fortfarande syns den gamla gatustenen, som är bevarad på en del av torget. Läs mer om Sävsjös Trädgård.

Linnea Andrén

En liten ort men väl värd ett stopp. Och en bygd värd att bo och trivas i. Flera är det säkert som håller med Linnea Andrén, gift med dåvarande stationsskrivaren i Sävsjö, som 1911 skrev visan som kom att bli Smålands landskapssång. Sången framfördes i samband med de olympiska spelen i Stockholm 1912.

Sävsjö kommun driver webbplatsen visitsavsjo.se för att ge invånare och turister information. Informationen skickas in till oss och vi reserverar oss för eventuella faktafel.