Logga Visitsavsjo
Lyssna på sidan Lyssna

Torset och byarna i Vallsjöbygden

Längs med Sävsjö Häradsväg finns flera trevliga byar. Däribland Torset. Även här finns spår av bygdens rika historia.

Fint att bo – nu som då

Närheten till Sävsjö och det vackra läget intill Vallsjön med bad och friluftsliv, har gjort att Torset och de intilliggande byarna är attraktiva platser att bo på. De flesta hus är bebodd och det har också byggts flera nya hus under senare år. Vid Vallsjön finns ett stort sommarstugeområde och flera sommarstugor är idag ombyggda till helårsboende. Här ligger också en av kommunens fina pärlor, Vallsjöbaden.

Gamla skolan

Mitt i Torset ligger den gamla skolan, byns samlingsplats, och hit fick barnen i Vallsjö socken gå för skolgång.

Torsets förste lärare, Peter Magnus Forsström, var runt 20 år när det blev skolplikt i Sverige 1842. Han var mycket fattig men viljan fanns att bli något mer än en fattig bonddräng. Det berättas att Forsström gick till fots till seminariet i Växjö, där han tog sin folkskollärarexamen. Forsström var först ambulerande lärare, vilket var det vanligaste under de första decennierna efter folkskolestadgans tillkomst.

På eget initiativ byggde han sedan en skola i Torset i mitten av 1860-talet. Första skolhuset, som är rivet, låg ett hundratal meter från den senare skolbyggnaden. Denna finns kvar och fungerar idag som byns samlingslokal. Folkskolan blev alltså fast men småskolan fortsatte att ambulera fram till 1909 då ett nytt hus byggdes som småskola. Det huset är idag privatbostad. År 1958 lades skolan i Torset ner.

Mopedrally i Torset

I Vallsjöbygden finns ett aktivt byalag, Torsets byalag, som huserar i den gamla skolan. De ordnar flera gånger om året aktiviteter för byborna bland annat ett mopedrally. På övervåningen har iordningställts ungdomslokaler, vilket behövs, för i Torset med omnejd bor det många barnfamiljer.

Affär, telefonväxel och postkontor

Gåvan ligger ett stenkast från Torset. Här fanns fram till 1960-talet affär med telefonväxel och postkontor samt hållplats för järnvägen mellan Sävsjö och Vetlanda.

Verksamheter i bygden

I bygden har också funnits verksamheter av olika slag. Allt från remskivefabrik, cementfabrik, möbeltillverkning, torvströfabrik, sågverksrörelse, pälsdjursuppfödning till hönseri. Det har också funnits en stenkrossanläggning, vilken ägdes av Statens Vägverk. Under krigsåren förekom också tillverkning av träkol till gengasdrift. Mycket av det som tillverkades fraktades på järnvägen till Sävsjö, där det lastades om och transporterades vidare ut i landet och även exporterades.

Värdefullt naturområde i Hallenstorp

Strax intill Torset ligger Hallstenstorp. Där finns ett Natura 2000 område som ingår i EUs nätverk av värdefulla naturområden. Vid Hallstenstorp finns en artrik slåtteräng som bevaras genom lieslåtter. Där finns arter som smörbollar, svinrot, slåttergubbar, jungfrulin, darrgräs och hirsstarr. På Hallstenstorp finns också en betesmark med stor artrikedom, t ex växer den rödlistade arten granspira här.

Sävsjö ridklubb

I Källeryd som ligger mellan Torset och Eksjöhovgård, finns kommunens ridklubb. Sävsjö ridklubb bildades 1974.

Sävsjö kommun driver webbplatsen visitsavsjo.se för att ge invånare och turister information. Informationen skickas in till oss och vi reserverar oss för eventuella faktafel.