Logga Visitsavsjo
Lyssna på sidan Lyssna

Vallsjön

Vallsjön är en av de större sjöarna i Sävsjö kommun och den ingår i Emåns vattensystem. Arealen är 707 hektar och största djupet är 17 meter. Formen på sjön påminner om en hand, där ett finger pekar uppåt.

Sjön Vallsjön

Natur, fisk och fågelliv i Vallsjön

Värdefullt naturområde

Sjön är en oligotrof klarvattensjö, vilket betyder att den är näringsfattig och har klart och syrefattigt vatten. Dessa sjöar, med sitt klara vatten, är ofta populära badsjöar. Vallsjön är också klassad som Natura 2000-objekt och ingår i EUs nätverk av värdefulla naturområden.

Köttbullsalger

Vallsjön är en av få svenska sjöar där två ovanliga blågrönalger trivs i samma sjö. Det är det rödlistade (en klassificering av arters risk för utdöende) sjöhjortronet (Nostoc zetterstedtii) och sjöplommonet (Nostoc pruniformae). Sjöhjortron liknar hjortron till form och storlek, de är mörkt grön-svarta och ligger på botten på 1-2 meters djup. Ibland kallas den köttbullsalg, då de kan likna en köttbulle. Sjöplommon har samma färg som sjöhjortron men är släta på ytan och växlar i storlek från en vindruva till ett plommon. Dessa ovanliga alger ger sjön ett värde som genbank

Fiskarter

I Vallsjön finns starka bestånd av stor abborre och gädda. Fisket av abborre är kanske ett av södra Sveriges bästa, både när det gäller storlek och antal. Det är inte ovanligt med fångade abborrar över kilot. Övriga fiskar i sjön är sik, sutare, braxen, mört och lake.

Vallsjöns fiskevårdsförening

Det är populärt att fiska i Vallsjön. Fisket förvaltas av Vallsjöns Fiskevårdsförening som aktivt utvecklar sportfisket och tillgängligheten i sjön. Föreningen säljer fiskekort bland annat på Internet och hyr ut båt vid Vallsjöbaden. Det vanligaste fisket i sjön är spinnfiske, pimpel och trolling men även mete från båt kan vara fångstgivande.

Stora tillgångar på kräftor

Vallsjön är också känd för att vara en kräftsjö. I en fångststatistik från början av 1900-talet, placerades Jönköpings län på en klar förstaplats bland Sveriges kräftlän och Vallsjön var en av länets bästa flodkräftsjöar. Idag är flodkräftorna ersatta med signalkräftor och tillgången på kräftor är fortfarande mycket god.

Runt Vallsjön finns flera lokalnamn som bär vittnesbörd om den stora betydelsen kräftfisket hade i början av 1900-talet. Kräftriket och Fiskriket är sådana namn.

Vallsjökräftor var till och med ett begrepp på lyxkrogarna i Stockholm under 1920-1960-talet. Kvalitén var mycket god och Vallsjöns klara vatten gjorde att kräftorna inte hade någon dysmak.

Historiskt sett har kräftfisket, både fångst och förädling, haft stor ekonomisk betydelse för Sävsjöbygden. Till och med så stor betydelse att när Sävsjö skulle bli stad 1947, var det de som tyckte att kräftan borde finnas med i stadsvapnet.

I början av 1890-talet exporterades varje år cirka 80 000 tjog kräftor från Sävsjö ut i landet och till grannländerna. Det fanns också i Sävsjö en fabrik, konservfabriken Kronan, som oftast gick under namnet kräfthuset. Där tillverkades kräftkonserver, bland annat kräftsmör, viket köptes upp av lyxrestauranger i Stockholm och även exporterades.

Fågellivet runt Vallsjön

Runt sjön finns också ett rikt fågelliv. Bland häckande sjöfågel märks bland annat storlom, fiskgjuse, småskrake, brunand och lärkfalk.

Sjölyckan

En av många pärlor vid Vallsjön är Sjölyckan vid sjöns sydsida. Många minns det som en utmärkt badplats. Idag är här båtplats med båtramp. Här finns också möjlighet att njuta av medhavd kaffekorg och av den vackra vyn över Vallsjön.

Kontakt

Sävsjö kommun
+4638230606
turism@savsjo.se

Sävsjö kommun driver webbplatsen visitsavsjo.se för att ge invånare och turister information. Informationen skickas in till oss och vi reserverar oss för eventuella faktafel.