Logga Visitsavsjo
Lyssna på sidan Lyssna

Vallsjö

Vid Vallsjö gamlöa kyrka längs med Sävsjö Häradsväg har det bott människor långt tillbaka i tiden. Läs om traktens rika historia.

En lång och rik historia kring Vallsjön

Vallsjö gård

Idag syns det inte att det legat en by med flera gårdar strax söder om Vallsjö gamla kyrka. Vartefter jordbruksmark sammanslogs och skiftades under 1800-talet, flyttades Vallsjö Stom ut till sina marker. Gården, som ägs av Svenska kyrkan, heter fortfarande så och namnet kommer av att gården donerats till kyrkan med syfte att den skulle bidra till prästens avlöning. Kvar vid kyrkan blev en gård, Vallsjö gård, som runt 1920 delats i två gårdar.

Gammal festplats

Den vackra ängen som idag hålls öppen av betande djur, har ett förflutet som festplats och säkert är det ett och annat par som funnit varandra här på denna vackra festplats.

Vallsjöängsfesten

År 1924 ordnades Vallsjöängsfesten för första gången av Sävsjö Hembygdsförening. Också dåvarande Arbetarpartiet hade sina sommarfester här och vid ett tillfälle var Per Albin Hansson (Sveriges statsminister år 1932-1946) inbjuden som talare.

På 1940 talet tog Bondeförbundets ungdomar, SLU senare CUF, över arrangörskapet för Vallsjöängsfesten. Till en början var det festligheter en söndag under juli med talare, underhållning av den tidens kända artister, tombolor, luftgevärsskytte och allt som hörde en festplats till på den tiden. Senare utökades det till en helg med dans på lördagskvällen, kyrkogång på söndagen med kyrkkaffe i ängen följt av politiska talare och underhållning under eftermiddagen. Den sista Vallsjöängsfesten hölls i slutet av 1970-talet.

Vallsjös gamla runsten

Vackert belägen uppe på kullen på Vallsjö äng står en gammal runsten med texten ” Väsäte och Ivar och Sylva, bröder tre gjorde bro, denna och satte sten, denna efter Tjälve, fader sin”.

Runstenens olika platser

Ursprungligen restes den vid en kavelbro mellan två kärr, sydöst om Vallsjö gamla kyrka. Spår av den gamla vägen mellan kärren anas ännu och där bron en gång stod, rinner en liten bäck. Runt 1820 flyttades runstenen för att användas som förstugebro till ett av husen i Vallsjö. Då huset revs omkring 1850, flyttades stenen och kom att fungera som vägmärke vid gamla landsvägen. År 1938 flyttades den till sin nuvarandeplats.

Sibbestenen

I Småland finns cirka 120 runstenar och ytterligare en runsten finns i Vallsjö socken. Den kallas Sibbestenen och står på sin ursprungliga plats mellan Uppåkra och Sibbarp, väster om Vallsjön.

Kontakt

Sävsjö kommun
+4638230606
turism@savsjo.se

För mer information gå till webbplatsen hemomkringvandring.se Länk till annan webbplats.


Sävsjö kommun driver webbplatsen visitsavsjo.se för att ge invånare och turister information. Informationen skickas in till oss och vi reserverar oss för eventuella faktafel.