Logga Visitsavsjo
Lyssna på sidan Lyssna

Vetlandabanan - smalspårig järnväg

Järnvägen togs ur bruk på 60-talet och kvar finns nu en fin, grusbelagd gång- och cykelväg som löper längs med Sävsjö Häradsväg. Vid god snömängd kan det vintertid göras skidspår på det gamla spåret.

Vetlandabanan - smalspårig järnväg som ligger utmed Sävsjö Häradsväg

Järnvägens historia

"Hvetlanda-Säfsjö Jernvägs-Aktiebolag"

Med järnvägens intåg kom allt mer transporter att gå den vägen. Stambanans dragning från Malmö till Stockholm, via Sävsjö, gjorde att orterna en bit från järnvägen hamnade lite vid sidan om när det gällde transporter. I Vetlanda, centralorten österut, insåg de styrande att något måste göras och 1882 bildades ”Hvetlanda-Säfsjö Jernvägs-Aktiebolag”. Samma år gav kungen sitt tillstånd att bygga den 29,7 km långa järnvägen.

"Trefotabanor"

Järnvägen var smalspårig med spårvidden 891 mm, vilket var den vanligaste smalspåriga spårvidden i Sverige. Måttet motsvarar tre gamla svenska fot, därför kallas de ibland
”trefotabanor”. Smalspåriga järnvägar byggdes av privata företag, ofta med kommunalt stöd, därför att de var billiga i anläggning och drift. Omfattande nät av detta slag byggdes i Västergötland, Östergötland, Småland och Blekinge.

Vetlandabanan

Arbetet med Vetlandabanan började 1883 och som mest var omkring 200 man sysselsatta med arbetet. Banan öppnades för godstrafik 1884 och 1885 för allmän trafik. Två lok köptes in, vilka fick namnen ”Hvetlanda” och ”Fredrik Lothigius” efter järnvägsbolagets ordförande. Med åren blev det flera lok, t ex ”Sten Sture” och ”A.Wilh.Petri”. I vagnparken ingick också godsvagnar och personvagnar.

Gåvan

Utmed banan byggdes också stationshus och banvaktsstugor. I Gåvan, ett stenkast från Torset, byggdes ett stationshus, eller kanske man ska kalla det ”kur” med en storlek på 2,3 m x 1,8 m. Byggnaden innehöll dock både väntsal, bagagerum biljettförsäljning. 1910 såldes därifrån biljetter för 1204,15 kronor och med ett pris på 90 öre för en resa mellan Sävsjö-Vetlanda, förstår man att järnvägen utnyttjades flitigt. Därför byggdes 1911 ett nytt stationshus i Gåvan.

Utbyggnad av järnvägen

Vetlandabanan blev ett lönsamt företag med både omfattande gods- och persontrafik. 1906 byggdes järnvägen ut ytterligare, med trafik till Målilla. Linjen anslöt i Målilla till Nässjö- Oskarshamnsbanan och man fick på det sättet förbindelse med Östersjön. Allteftersom bussar och bilar blev vanligare, användes järnvägen mellan Sävsjö och Vetlanda allt mindre.
1962 kördes gods för sista gången mellan Sävsjö och Landsbro, persontrafiken hade lagts ner året dessförinnan. Runt 10 år senare försvann rälsen men kvar blev en utmärkt promenad- och cykelväg. När det är snö, görs skidspår på den gamla järnvägsvallen.

Kontakt

Sävsjö kommun
+4638230606
turism@savsjo.se

Sävsjö kommun driver webbplatsen visitsavsjo.se för att ge invånare och turister information. Informationen skickas in till oss och vi reserverar oss för eventuella faktafel.